Fra ord og omkamper til handling

Foto: Tobias Strædet Jacobsen

Fra ord og omkamper til handling – lp.no
Kjære velger!

Det går mot slutten av valgkampen, med debatter og innlegg i medier, utspørringer på skoler og forsamlingshus og meningsutvekslinger på stands og i hjemmene. Demokratiet lever!

I Lillesand er det totalt 159 kandidater på valg fra 10 partier. Totalt er det 27 plasser i bystyret. Listekandidatene representerer et godt gjennomsnitt av befolkningen, men vi kunne gjerne sett flere unge på listene. Snittalderen er 53 år (kilde Poll of Polls). Det er en utfordring alle partier bør jobbe med. Alle, uansett bakgrunn, utdannelse eller yrke, kan delta i den store dugnaden som valg og politisk virksomhet er.

Dagen etter valget skal de nyvalgte og gjenvalgte bystyrerepresentantene i Lillesand omstille seg fra slagord til politisk handling. Saker skal besluttes og gjennomføres. Det skal prioriteres og nedprioriteres. Man skal ha kontroll på økonomi, investeringer og ansvarlig pengebruk på vegne av innbyggerne. Kommunen skal med andre ord styres. Framover!

Venstres valgliste generelt, med de personer som har sagt seg villig til å toppe listen, har lang erfaring med å styre, prioritere og inngå samarbeid som skaper vekst, utvikling og gode rammebetingelser. Der forutsigbarhet, økonomisk forståelse og grønn ansvarlighet er bærende faktorer, med et moralsk kompass og omsorg for de av våre medborgere som trenger hjelp og som strever med livene sine. Hvor mennesker og fagmiljøer blir sett og involvert i de beslutninger som tas.

Gode lokalsamfunn er avhengige av en stedsutvikling som skaper attraktive nærmiljøer der folk bor, jobber og lever livet sitt. For Venstre er det avgjørende å sikre god medvirkning fra innbyggerne i forbindelse med stedsutvikling. I partiprogrammene er det mange grønne fellesnevnere og likhetstrekk som vi nå kan gi kraft og samles om. Venstre vil derfor tverrpolitisk jobbe for at vi får grønt lys på gjennomføring av vedtak i samarbeid med ulike fagmiljøer og næringsliv som ønsker å gi innspill og bidra faglig og finansielt til det beste for fellesskapet og byen.

Venstres kandidater er også sterkt opptatt av å bidra til å bygge en kultur der vi faktisk gjennomfører og leverer på de vedtak som er besluttet. Det forventer og fortjener våre innbyggere. Et vedtak er ikke nødvendigvis endelig, alt er i bevegelse, men målet for politikken er faktisk å levere. Venstre vil gå til kamp mot omkampene!

Til deg som er usikker på valg av parti. Venstre har et helhetlig og framtidsrettet program. Der balansen mellom individet og felleskapet er styrende. Vi er et sosialliberalt parti som ønsker størst mulig frihet for individet, så lenge det ikke det går på bekostning av fellesskapet. I Venstre er det ingen meningstvang. Vi har det høyt under taket, det er selve fundamentet når vi utformer og vedtar vårt program.

Dersom du fortsatt er i tvil, ta gjerne kontakt med våre listekandidater. Vi er her for deg. Husk å bruke stemmeretten!

Godt valg.

Hilsen Lillesand Venstre