En ubrukt ressurs

Et eldre ektepar gaar tur paa en gangvei, sett bakfra. De holder hverandre i armen og kvinnen gaar med stokk.
Foto: Illustrasjon

Seniorene en stor ubrukt ressurs i vår kommune

Jeg er en av mange seniorer i Bærum som ønsker å være en ressurs i min kommune.

Unni Viken, Hosle, 46. kandidat Bærum Venstre

Selv er jeg 73 år og har engasjert meg i Bærum Venstre fordi jeg vil vise at de fleste av min generasjon har motivasjon, god utdanning og ikke minst stor erfaringskompetanse etter å ha levd et langt liv og ønsker å kunne jobbe så lenge jeg kan. Selv har jeg vært heldig og står nå på nummer 46 på Bærum Venstres liste dette kommunevalget.

En av mine hjertesaker er å gi alle seniorer i kommunen en sjanse til å velge å jobbe eller engasjere seg i aktiviteter de selv ønsker. Mitt parti har gitt meg en ny sjanse. Derfor er det viktig at vi som er seniorer i vår kommune, kan vise at vi ønsker å fortsette å jobbe selv etter pensjonsalder. At vi kan være med å påvirke våre politikere til å ta med oss som er så heldige at vi kan og vil jobbe og engasjere oss i vårt lokalsamfunn.

Mange av oss ønsker å jobbe innenfor andre felt enn det vi har gjort tidligere. Erfaringskompetansen gjør at vi har sett utfordringer i ulike systemer og har ideer til nye løsninger. Det gir grunnlag for å starte sin egen virksomhet i «voksen» alder.

Bærum Venstre ønsker at vi seniorer skal kunne bruke vår stemme og vårt potensial i vår kommune. En «gammel» dame som meg som er 73 år, er ikke lik alle andre som er 73 år. Vi er like forskjellige som alle andre årsklasser.

Alder er et tall, egentlig. Noen vil jobbe, noen vil drive med frivillig arbeid, og andre vil nyte friheten etter et langt arbeidsliv. Uansett alder så er det en menneskerett få den helsehjelpen de trenger. Dette gjelder barn og voksne i alle aldre.

Hvis vi seniorer kan være aktive både i jobb og engasjere oss i vår kommune, så vil så mange av oss kunne klare oss selv i mange år fremover. Da kan våre politikere bruke mer av sine ressurser til våre barnebarn slik at alle kan få en god oppvekst her i Bærum.

Og vi ønsker det beste for barn, unge og foreldre i vår kommune.

Innlegget sto på trykk i Budstikka 7. september 2023