Læreren vet hvor skoen trykker

Signy Gjærum følger opp et innlegg fra Utdanningsforbundets representant i Telemark. Skolen må få rammer som gjør det mulig å oppfylle krav og forventninger til skolen. Overordnede og lokale myndigheter må politisk ta innover seg at skolen over år har vært underbudsjettert i forhold til de oppgaver den står overfor.

Læreren vet hvor skoen trykker

I Varden 6.09 leser jeg i et leserinnlegg til Ap- Odin at læreren vet best hvor skoen trykker.
Adresser dette gjerne til flere politikere enn Odin.

For altfor mange vil detaljstyre og i mindre grad ta tak i rammene slik at flinke fagfolk i realiteten settes i stand til å utføre , mestre , lykkes i sitt oppdrag.

Barnehage og skole er underbudsjettert over år, slik leserinnlegget påpeker. Det politiske nivået synes ikke å ta innover seg dette. Verken overordnet eller lokalt. Prioriterer ikke disse viktigste og helt avgjørende fellesarenaene. Disse rammene må økes, det er vår beste investering.

Dessuten bør også vi lokalpolitikere ha utsagnet til kommunedirektør Harald Danielsen , årets kommuneprofil 2022, aller fremst i pannebrasken:

« Kommunen er innbyggerens beste venn, av og til den eneste. For å levere gode tjenester til dem som trenger det mest, må kommunen ha gode folk. Derfor har mitt hovedfokus hele tiden vært å ansette gode folk, og la dem holde på.»

Godt valg!

Signy Gjærum (V)