Tid for et nytt lederskap

Kari-Lise Rørvik, øverst til høyre, framheves som en god leder og ordførerkandidat, Foto: Silje Ø. Thune

Nå er det kun få dager igjen til din stemme avgjør hvem som skal lede kommunen, hvem som skal sitte i kommunestyret og hvem som skal være vårt ansikt utad. Aldri har den nåværende Larvik kommune hatt en kvinne som ordfører. I det forrige valget var det kun Venstre som hadde kvinnelig ordførerkandidat, heldigvis er det ikke så ille i år, det er faktisk stor sjanse for at vi skal få en kvinne som øverste politiske leder. Det er på tide.

Vi er listekandidater på plass 2 – 5 på Venstres kommunestyrevalgliste. Vi er så heldige å få være i en gruppe med Kari-Lise Rørvik som leder. Vi vet at hun kan bli en utmerket leder for Larvik. Hvorfor tenker du?
Jo; klok, kunnskapsrik, åpen for andres idéer, lyttende, inkluderende og sta når det gjelder. Det mener vi er egenskaper en leder for en kommune bør ha. I tillegg er hun samlende som person, få føler seg overkjørt eller ikke lyttet på.

Venstre er et lite parti, så vi er derfor ekstra avhengig av gode medlemmer som deler sin kunnskap innenfor spesifikke felt. Kari-Lise lar oss snakke om det området vi kan og bryr oss mest om. Politikken vår formes av alle medlemmene og de tilbakemeldingene vi får fra folk. Akkurat slik bør vi utvikle kommunen vår også. Vi må være lyttende og hele tiden ønske å søke ny kunnskap.

Så når Venstre står i bresjen for å utvikle nærmiljøutvalg og flytte innflytelse til der folk bor, så er det akkurat slik det fungerer i Venstre med Kari-Lise som leder. Med reell makt til å bli hørt, slik at vi sammen utvikles.

Når du tar et valg på søndag, vurder da også hvem du ønsker skal representere Larvik kommune. Det er neppe en bombe hvem vi mener, og vi mener det med hele vårt engasjement.

Magdalena Fransson Lindtvedt, 2. kandidat
Odin Thune, 3. kandidat
Stig Moe Halvorsen, 4. kandidat
Elise Amanda Nyheim Andersson, 5. kandidat