U16 ?

Ole Røed skriver her om tiltak for å forebygge og redusere risiko for utenforskap, rus og kriminalitet hos barn og unge.

U16?

Nei, jeg snakker ikke om fotball, men om mentorordning for barn fra 10 til 16 år.

Tromsø kommune etablerte i 2019 et tverrfaglig samarbeid med fokus på forebygging og reduksjon av utenforskap, rus og kriminalitet hos barn og unge. U16 er et tverrfaglig profesjonsfellesskap som legger til rette for et helhetlig tilbud gjennom samarbeid med skole, hjem og fritid. I tillegg til lav alder, er det mentorordningen som vekker interesse, også i forskningsmiljøet.

I Skien er det flere kommunale tilbud til ungdom med de samme problemene. Også mentorordninger har vært prøvd, men ikke med unge under 16 år.

Skien Venstre prioriterer barn og unge, og jeg tror at dette kan være veien å gå. Den kriminelle lavalder er 15 år, og skal man forebygge kriminalitet bør man begynne tidligere enn det.

Å hindre utenforskap og sosiale problemer er i første rekke viktig for de det gjelder, men også av stor samfunnsøkonomisk betydning. Unge med rusrelaterte problemer mangler ofte voksne rollemodeller som de kan skape en positiv relasjon til. Derfor kan en mentorordning være et vendepunkt i den unges liv.

Vi vet at den rådgivende enheten for russaker som ble etablert i kjølvannet av Stortingets nei til rusreformen ikke har nok å gjøre, fordi politiet ikke lengre pågriper ungdom for bruk av narkotika.

Skien Venstre vil jobbe for at også andre enn politiet, for eksempel skole og barnevern, skal kunne henvise ungdom til denne enheten. Det er alltid nyttig å se hvordan andre løser utfordringene.

Det er et paradoks at det ikke er lov med fysisk avstraffelse av barn, mens både politikere og politi tar til orde for å senke den kriminelle lavalder til 13 år.

Ole Røed,
leder og 3. kandidat Skien Venstre