Barnehageplassen må stå klar når familien trenger det!

Mats Hansen, Rana Venstre, Foto: Privat

Dagens barnehageopptak er urettferdig, og passer dårlig for familier med barn født på vinteren og våren. Venstre vil ha et mer fleksibelt tilbud. Plassene bør stå klare når det passer for familien – ikke kommunen.

Å få barn er en glede, men logistikken kan være krevende. Det gjelder særlig når tida mellom endt foreldrepermisjon og barnehageoppstart blir for lang. Mange familier blir tvunget ut i ulønnet permisjon fordi foreldrepengene er slutt, og det fortsatt er mange måneder til barnehageplassen står klar i august. Det er dyrt for familier å miste en inntekt over tid, og kvinner kommer oftest tapende ut. I Rana har vi kunnet lese om flere slik tilfeller.

Med ulønnet permisjon mister man ikke bare inntekt, men også pensjons- og sykepengerettigheter. Det er altså med en viss risiko og et økonomisk tap som kan følge deg senere i livet. Flere familier velger i dag ulønnet permisjon i kombinasjon med lønnet foreldrepermisjon enn tidligere. Nesten halvparten av alle kvinner gjør dette, mot bare 11 prosent av menn. Årsakene er sammensatte, men mange rapporterer at grunnen er mangel på barnehageplass. Resultatet blir, i tillegg til tap av penger og rettigheter, at kvinner tilbringer langt mer tid utenfor arbeidslivet enn menn i løpet av karrieren.

Det er altså vanligvis kvinnen som setter jobben på vent når familien ikke har annet valg enn å ta ut ulønnet permisjon. Hun tjener i snitt mindre enn sin mannlige partner, og slik taper familien som helhet minst. Ulønnet permisjon er med på å forsterke lønnsforskjeller mellom kjønn, og det er særlig problematisk når det ikke er kvinnens ønske i utgangspunktet.

Full barnehagedekning var en gang en likestillingsdugnad. Målet var et godt tilbud som favnet og var tilpasset hvert enkelt barn, samtidig som begge foreldre kunne være i jobb. Femten år senere må vi kunne videreutvikle tilbudet slik at det blir mer fleksibelt og tilpasset hver enkelt familie. De ansatte i barnehagene må involveres slik at vi finner gode, praktiske løsninger når opptakene blir oftere og mer fleksible.

Venstre mener regelverket må bli likt for alle, uansett når på året barnet er født. Barnehagen må stå klar når familien har behov for det, ikke når det passer for kommunen. Vi ønsker en barnehageplassgaranti som gjelder fra det tidspunktet foreldrepengene slutter, uavhengig av barnets alder. Det vil innebære en kostnad, men den bærer hver enkelt familie og kvinne i dag. Frem til et eventuelt flertall på Stortinget for å finansiere dette, må Rana kommune finansiere dette selv. Det krever prioritering fra politikerne, noe Rana Venstre går til valg på å gjøre.

Terskelen inn i barnehagen skal være så lav som mulig, og kvaliteten så høy som mulig. Vi vet at barnehage er positivt for språkutvikling og integrering. For noen familier som er nye i landet, er pris også et hinder for deltakelse. Det nytter ikke å ha rett på barnehageplass om du ikke kan betale for den. Derfor foreslår Venstre på Stortinget å utvide retten til gratis tid i barnehager. Den må gjelde for alle barn fra familier med lav inntekt fra foreldrepermisjonen utløper, ikke fra barnet er to år, slik det er i dag. Gratis kjernetid i barnehagen er et Venstre-gjennomslag som gjør at de mest sårbare barna også inkluderes i tilbudet. Nå må vi også få med oss de yngste.

Barnehagene våre må være gode, trygge og tilgjengelige for alle barn – når familien trenger det.

Mats Hansen – Ordførerkandidat for Venstre i Rana

Guri Melby – Partileder i Venstre