Datasenter på Jørpeland?

Wikimedia commons

Mange har uttrykt skepsis mot datasenter. Men nå er det nå en gang sånn at den “skyen” vi lagrer e-poster, viktige journaler, kritiske systemer for bedrifter og det offentlege i, slettes ikkje er ei sky men fysiske plasser rundt omkring. I vår region er det planer om bruka god jordbruksjord på Jæren for å byggs datasenter. For meg blir det helt feil. Da meiner eg at det er bedre å etablere det på eit allerede etablert industriområde på Jørpeland, seier Erik Nyman-Apelset som sitter i forvaltningsutvalget i Strand.

Hvis spillvarmen fra eit slikt anlegg kan gi positive ringverknader bør me utnytta det fullt ut. I tillegg kjem det arbeidsplassar ved sjølva datasenteret, fortset han.

Når det er sagt så kan ein ikkje før planane er saksbehandla gje eit “carte blanche” på alt knytta til byggehøgdar med vidare, men behandla det på vanleg måte når og om søknaden kjem, avslutter Nyman-Apelset.