Sunndal bør bruke 1% av det et nybygg på Helsetunet vil koste og bruke det til økt aktivisering av de eldre

Med erfaring som pårørende er det sjokkerende å oppleve hvor passivisert beboere på Helsetunet er. Dagens høydepunkt er måltidene, ukas høydepunkt er besøk fra Røde Kors. Dette er på ingen måte nok for å gi de eldre et verdig liv.

Beboere på sykehjem og de som bor hjemme ønsker mer action. Vi mangler rutiner for å aktivere beboerne pga at disse postene er kuttet i tidligere budsjettvedtak.

Eldre må bevare sine funksjoner gjennom fysisk aktivitet og gjøremål som stimulerer hjernens utvikling og bremse forfall.

Sunndal Venstre vil prioritere å få inn «aktivitørene» i tjenesten slik at eldre i størst mulig grad blir aktører i egne liv og ikke passivisert som i dag. Stillesitting er i seg selv en risiko for forverret helse og funksjonstap.

Inaktivitet fører til: Dårlig trivsel, fare for fall og depresjon. I sum gir dette økt omsorgsbehov og kostnader. Øremerka stillinger til aktivitører vil gi umiddelbar effekt i form av økt trivsel og mestring. Nytt bygg må vi vente på i 10 år, minst!Trond Hansen Riise

Trond Hansen Riise
Listekandidat Sunndal Venstre
Trond Hansen Riise
Trond Hansen Riise