Venstre ønsker mer fokus på dyrevelferd

Marit J. Hansen, Ingvild Wetrhus Thorsvik (V), Martina Andersen, Mette Jakobsen og Mats Hansen (V), Foto: Venstre

Dyrebeskyttelsen Mo i Rana viste frem sitt nye kattehus som er under renovering da Rana Venstre hadde besøk av stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik. Nå ønsker Venstre et større fokus på dyrevelferd i kommunen.

I Mo i Rana bidrar Dyrebeskyttelsen blant annet til at katter blir omplassert. De blir også kontaktet når det oppdages kattekolonier eller enkeltkatter som er uten eiere. Arbeidet som gjøres er kun frivillig, og gjengen på Mo er eneste lokale lag mellom Bodø og Steinkjer. Nå vil Rana Venstre og ordførerkandidat gi foreningen anerkjennelsen de fortjener og at kommunen lager en dyrevelferdsplan som også inkluderer driftsstøtte til Dyrebeskyttelsen.

– Dyrebeskyttelsen Mo i Rana har jobbet iherdig med å skaffe et nytt hus helt siden de måtte ut av det gamle kattehuset på Langneset. De løser en viktig oppgave på vegne av det offentlige, og Rana kommune bør støtte dette arbeidet fremover. En dyrevelferdsplan er også viktig for å sikre kompetanse innen dyrevelferd i forvaltningen og peke ut hvilke områder Rana kommune bør arbeide med for å sikre god dyrevelferd i kommunen, sier ordførerkandidat Mats Hansen i Rana Venstre.

– Dyrebeskyttelsen Mo i Rana gjør en formidabel innsats for å ivareta dyr i en sårbar situasjon. Ved å ta vare på dyr i nød løser de et viktig samfunnsoppdrag. Jeg synes det er så bra at Mats og Rana Venstre vil sikre fokus på god dyrevelferd i kommunen, både ved å arbeide for en handlingsplan for dyrevelferd og ved å varsle at de vil legge inn midler til Dyrebeskyttelsen Mo i Rana sitt arbeid i kommunen, sier stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik fra Venstre.

– Vi setter veldig stor pris på engasjementet og besøket fra Venstre. Vi jobber utrettelig for å få ferdigstilt kattehuset og ser at det kommer til å bli veldig bra for dyrene når vi får det ferdig. Men det koster en god del penger for å komme i mål og en driftsstøtte fra kommunen vil være svært kjærkommen. Vi håper dette kan få støtte fra de andre partiene i kommunen, avslutter leder i Dyrebeskyttelsen Mo i Rana, Mette Jakobsen.