Venstre i Skien med sterk liste

Venstre i Skien med sterk liste.

Det gleder meg virkelig at Venstre ser ut til å skulle gjøre et svært godt valg i år, både lokalt og i en videre sammenheng. I Skien stiller partiet med en liste som umiddelbart inngir tillit.

På topp er det et nytt og spennende navn, Vibeke Larvoll, og en riktig tungvekter Gustav Søvde som har lang og solid erfaring i lokalpolitikken. Personlig hadde jeg gjerne sett at begge ble valgt! Vibeke Larvoll er helt ny i lokalpolitikken. Hun er utdannet jurist. Temaene hun brenner aller mest for er klima og miljø, barn og unge, samt helse.

Søvde, som også er jurist, har lang erfaring som lokalpolitiker i Skien. Jeg har kjent Søvde siden han for mange år siden ble ansatt som politifullmektig ved Skien politikammer. Han har representert Venstre i bystyre/ formannskap i en årrekke. Søvde er en meget erfaren og samvittighetsfull politiker som en kan stole hundre prosent på.

Jeg føler meg overbevist om at de to vil utfylle hverandre på en utmerket måte.

I all beskjedenhet tør jeg si at jeg har fulgt godt med i lokalpolitikken i Skien, både som aktiv journalist og som privatperson. Jeg har gjennom 40–50 år, for ikke å ta for hardt i, fulgt med helt siden Arne Haraldsen var ordfører i Skien før kommunesammenslåingen i 1964. Jeg har sett politikere komme og gå. Det har vært en uhyre interessant reise.

Helt til slutt: Måtte vi få de beste politikerne i vår kjære by! Mitt råd er: Gå til valgurnene! Sitt ikke hjemme!

Arne R. Grøsfjeld