Horten by – mer liv til sentrum

Venstre vil ha liv i byen

Horten har et ufortjent dårlig rykte, mener noen. Horten har et fortjent dårlig rykte, mener andre. Det som uansett er riktig å påpeke, er at til å være ca 18.000 mennesker innenfor en 20-minutters gåtur, er det unaturlig få mennesker som befinner seg i byens sentrum etter kl 17.

Dette kommer åpenbart av at disse 18.000 foretrekker å være andre steder enn i sentrum. Så kan man jo spørre seg om dette er noe problem. Og det mener vi at det er. Et levende sentrum bygger attraksjon. Attraksjon gir tilflytning og hindrer fraflytting, spesielt av mennesker mellom 20 og 40. Det skaper en sunnere befolkningssammensetning, og det igjen gir en bedre kommuneøkonomi. Og det mener vi at det er. Et levende sentrum bygger attraksjon. Attraksjon gir tilflytning og hindrer fraflytting, spesielt av mennesker mellom 20 og 40. Det skaper en sunnere befolkningssammensetning, og det igjen gir en bedre kommuneøkonomi.

Derfor er mer liv til alle årstider er et mål for vår byutviklingspolitikk. Kombinasjonen av bomiljø, møterom, muligheter og opplevelser er det som virker for å skape et levende byrom. Byen er en arena for innbyggerne, og skal gi trivsel, opplevelser og et godt liv for folk – sammen.

Bolig
Det er helt klart at boliger av ulikt slag og for ulike grupper gir dynamikk og liv til sentrum. Vi må altså være veldig klare på hvem vi skal bygge for, hva slags type boliger man ønsker og ikke minst hva slags kvalitet det skal være. Det viser seg at jo større forskjell på tilbudet, jo mer liv får man. Det er når folk i ulike livsfaser og med ulik bakgrunn blandes i samme området av en by, at vi virkelig for et spennende, levende og dynamisk miljø. Vi har for få studenter i byen. Legg til rette for dem! Vi vil støtte prosjekter som det som er foreslått i Lace-kvartalet.

Utforming, utseende og sentrumstilbud
Hvem skal byen primært være til for? Menneske eller bil? Vi vil legge bedre til rette for gående og syklende, og fjerne bilfokuset i sentrum. Det betyr også at vi vil utnytte torget på en langt bedre måte enn vi gjør i dag. Det er ingen god grunn til at halve torget settes av til parkering. Det er bare sløs av noe som kan bli en fantastisk møteplass. Storgata bør ha handel og uteliv som primæroppgave. I dag er det gjennomkjøring som er i fokus. Dette må man bare gjøre noe med, og det kan man, uten at man forbyr bilkjøring. Videre er det helt klart at Torggata trenger et visuelt løft, mer grønt og i det hele tatt en forskjønningsprosess. Dette er også en kommunal oppgave. Alle disse tingene gir trygghet, trivsel og attraktivitet til et sentrum.

Hagebyen
Når vi bygger høyere, tettere og penere enn tidligere i sentrum, er det viktig at vi også bevarer og bygger videre på noe av det som har vært Hortens identitet siden tidlig 1900-tall; nemlig Hagebyen. Vi ønsker å videreføre den strenge innstillingen vi har hatt til dette, og bevare særpreget til områdene som ligger tett rundt sentrum, og bevare småhusbebyggelsen.

Handel
Heldigvis har Horten vært forutseende nok til å legge kjøpesentrene midt i sentrum. Dette er forbilledlig byutviklingspolitikk som vi skal være veldig glade og takknemlige for at tidligere politikere har forstått og stått i. Alternativet er sentrumsdød, som vi ser i så mange, mange andre byer. Derfor er vi tydelige på at detaljhandel som hovedregel skal ligge i sentrum. Plasskrevende handel kan gjerne ligge utenfor.