Venstre er tilbake!

Foto: Per Aage Pleym Christensen

Korrigert: Artikkelen er korrigert. Venstre fikk 309 stemmer, som utgjør 2,6% av avgitte stemmer i Eidsvoll. Venstre er dermed tilbake i kommunestyret med 1 mandat. Venstre fikk flest stemmer i Vilberg krets, og størst oppslutning i Eidsvoll Verk krets. Les mer om Venstres valgresultat.

Venstre nådde målet om å komme tilbake i kommunestyret. Det ligger an til maktskifte i Eidsvoll, noe som har vært et viktig mål for Venstre helt siden valget i 1999. I tillegg er Venstre ikke kommunestyrets minste parti i oppslutning og heller ikke i stemmer. Det er KrF.

I antall stemmer er dette Venstres beste kommunevalg siden 1983 (391 stemmer), hårfint bedre enn 2011 (306 stemmer). I prosentvis oppslutning var det bedre valg i 2011 (3,2) og 2015 (2,9). Før disse to nylige valgene må man helt tilbake til 1987 for å finne bedre oppslutning i et kommunevalg. Da fikk V 3,1%. Se tidligere valgresultater her.

Da Venstre falt ut av kommunestyret i 1991 måtte det tre forsøk til før Venstre kom tilbake i det fjerde valget (2007). Denne gangen tok det ikke fire valg, men fire år.

Korrigert: Artikkelen er korrigert på grunn av fintelling av stemmene.

Venstres resultat i kretsene:

Forhånd: 137 + 87 2,3% + 0,5

Feiring: 6 + 4 1,6% + 1,1

Minnesund 11 + 1 2,0% + 0,6

Ås: 31 + 9 3,5% + 1,7

Vilberg: 40 + 6 3,1% + 1,1

Dal 24 – 2,6% + 0,6

Eidsvoll Verk: 36 + 8 3,8% + 1,9

Råholt: 24 – 9 2,2% + 0,3

SUM: 309 stemmer (+ 104) 2,6% (+ 0,8)

Venstre fikk 6.plass i kretsene Ås og Eidsvoll Verk, 8.plass i Vilberg krets, 9.plass i Feiring og Minnesund, 10.plass på Dal og 11.plass på Råholt. Venstre ble 10.største parti i avgitte forhåndsstemmer. Det var totalt 12 partier som stilte liste i Eidsvoll.

Stemmetyngde

Stemmetyngde er hvor stor andel av Venstres totale stemmer som er avgitt i den enkelte krets. Vilberg er tilbake som Venstres tyngste krets, med 13,42% av totalt avgitte stemmer, og 23,25% av stemmene på valgdagen. Så følger Eidsvoll Verk med 12,08 (20,93% på valgdagen), med Ås på 3.plass med 10,4% av Venstres totale stemmetall (18,02% av stemmene på valgdagen).

Av Venstres totale stemmetall ble 42,28% avgitt som forhåndsstemmer. I 2019 var 24,39% av Venstres totale stemmetall avgitt som forhåndsstemmer. Det må derfor være rimelig å anta at av de som stemte Venstre i år var flere sikre på sitt partivalg før valgdagen.

Hvem blir Venstres kommunestyrerepresentant

Det er klart når fintellingen av stemmer, kumuleringer (kryss på Venstres stemmesedler) og slengere fra andre partier er ferdig telt. Venstre hadde forhåndskumulert Knut Bakkehaug, noe som ikke fremkom på stemmesedlene som var trykket opp.

Venstre kommer tilbake med mer informasjon om – og analyse av – valgresultatet.