De mest populære folkevalgte i Eidsvoll

Foto: Per Christensen

Basert på antallet personstemmer, andelen personstemmer fra egne velgere og antallet slengere kan vi lansere Popularitetstoppen; de mest populære kandidatene i Eidsvoll ved årets valg. For Venstre er det gledelig at Knut Bakkehaug både har stor støtte hos egne velgere og bred appell hos velgere som har stemt på andre partier.

Valgresultatet fra årets kommunevalg i Eidsvoll er godkjent av Valgstyret. Dermed går det også an å kåre de mest populære blant alle partienes kandidater. Til sammen var det 266 personer som stilte til valg i Eidsvoll, fordelt på 12 partier.

Først litt om de to måtene å gi kandidater ekstra stemmer i valget:

Personstemme er en ekstra stemmet til kandidater fra partiet du stemmer på. Det gir man ved å sette kryss ved navnet til én eller flere kandidater på stemmeseddelen til partiet man stemmer på. Antallet personstemmer kandidaten har potensial til å få begrenses altså av antallet stemmer partiet får totalt. F.eks hadde Høyres Nina Kristengård 10 ganger så stort potensial for personstemmer som Venstres Knut Bakkehaug. Høyre fikk 3823stemmer, Mens Venstre fikk 309 stemmer i Eidsvoll.

Som velger kan du også gi støtte til kandidater fra andre partier. Selv om du stemmer f.eks på Høyre kan du f.eks føre opp Hege Svendsen fra Ap på din liste. Dette kalles å gi en slenger, og kan bidra til å påvirke rekkefølgen til andre partiers folkevalgte (og deres varaer). Her er potensialet kandidatene har mye større; som kandidat kan du i teorien få en slenger fra samtlige velgere fra andre partier.

10 på topp i antall personstemmer

Listekandidatenes popularitet i eget parti kan måles og rangeres på to måter. Enten ved å telle hvor mange personstemmer kandidaten har fått. Sjansen er dermed stor for at det er de store partienes kandidater som troner øverst på en slik rangering.

 1. Nina Kristengård, Høyre 1205
 2. Hege Svendsen, Ap 497
 3. Christoffer Nyborg, Høyre 303
 4. Øyvind Blakset, FrP 292
 5. Stian Frank, Høyre 181
 6. Siv Søgnen, Høyre 152 (NB! Korrigert, var ikke med ved første publisering)
 7. Finn Harald Valstad Pettersen, Høyre 134 (NB! Korrigert, var ikke med ved første publisering)
 8. Thomas Jakobsson, FrP 121
 9. Lars Rytter Øberg; Ap 119
 10. Linn Suktamuk-Rygg, SP 111
 11. Annette Solberg, SV 97
 12. Thomas Skauen FrP 87
 13. Ashish Kumar Bhargava, SP 84
 14. Hege Granberg, Ap 84
 15. Stein Stensvold , INP 83 (NB! Korrigert, var ikke med ved første publisering)
 16. Tor Even Skjølås, AP 81
 17. Knut Bakkehaug, V 79

I denne oversikten er det de fem største partiene som har kandidater inne på topp 10 over antall slengere fra andre partier. I det nyvalgte kommunestyret er det 11 partier.

Personstemmer som andel av egne velgere

Den andre måten å finne ut av listekandidatenes popularitet blant velgerne fra eget parti er å så hvor stor andel av partiets velgere man har personstemmer fra. Da blir listen nokså annerledes. Venstres Knut Bakkehaug har nemlig fått personstemmer fra hver fjerde Venstre-velger. Han er bare slått av Høyres Nina Kristengård i støtte blant egne velgere.

Nina Kristengård, Høyre 1205 personstemmer av 3823 stemmer, utgjør 31,51%

Knut Bakkehaug, Venstre 79 av 309 25,56 %

Stein Stensvold, INP 83 av 402 20,64 %

Hege Svendsen, AP 497 av 2562 19,39 %

Bjørn Magne Slinde, Lib. 10 av 55 18,18 % (ikke innvalgt)

Øyvind Blakset, FrP 292 av 1651 17,68 %

John Granly, KrF 40 av 244 16,39 %

Kristin Seim Buflod, MDG 51 av 344 14,82 %

Anne Hilde Skjelvik, Rødt 51 av 377 13,52 %

Linn Suktamuk-Rygg, SP 111 av 952 11,55 %

De to nærmeste 10 på topp-listen over andel personstemmer fra egne velgere er Geir Gustavsen (KrF) med 27 av 244, som utgjør 11,06 % og Hans Petter Sveen (MDG) med 35 av 344 (10,17 %).

Slengertoppen: Appell blant andre partiers velgere

Når man ser på antall slengere kandidater har fått kan man finne ut hvor bred appell kandidatene fra et parti har blant andre partiers velgere. Da ser listen slik ut:

Nina Kristengård, Høyre 62

Knut Bakkehaug, Venstre 56

Hege Svendsen, Ap 49

Tove Fagerli Brodshaug, SP 41

Torstein Owe, SV 23

Ashish Kumar Bhargava, SP 22

Hans Arvid Øberg, Ap 21

Jon Kristian Paulsen, Ap 21 (delt 7.plass)

Linn Suktamuk-Rygg, SP 19

Anders Klaseie, SP 19 (delt 9.plass)

Anne Hilde Skjelvik, Rødt 17

Christoffer Nyborg, Høyre 15

Den åpenbare konklusjonen er at Nina Kristengård (H), Knut Bakkehaug (V) og Hege Svendsen (Ap) både har sterk støtte fra eget partis velgere, og bred appell også hos velgerne til andre partier. Det er også verdt å merke seg at Senterpartiets kandidater har bred appell, siden SP har 4 kandidater på blant de 10 med flest slengere.

En annen konklusjon som går an å trekke er at få velgere i Eidsvoll benytter anledningen til å støtte andre partiers velgere. Det hevdes ofte at kommunevalget er like mye et personvalg som et partivalg. Spørsmålet om det er riktig i en så stor kommune som Eidsvoll. Av de ca 12 000 som har stemt må antallet som har benyttet muligheten til å støtte kandidater fra andre partier sies å være lavt.

En alternativ forklaring på at det gis så få slengere er at velgerne vet at å gi slenger til kandidaten fra et annet parti svekker ditt partis stemmeseddel tilsvarende. I verste fall kan man tape mandat i kommunestyret fordi velgerne har gitt bort for mange slengere til andre parters kandidater.