Høyre, Frp, V og KrF inngår avtale om samarbeid i Vestfold

Foto: Vestfold Høyre

De fire partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har i dag fredag 15.
september 2023 inngått avtale om felles forslag ved konstitueringen av fylkestinget i
Vestfold 24. oktober. De fire partiene har flertallet i det nye fylkestinget for Vestfold etter
valget 11. september.

Avtalen mellom de fire partiene innebærer at Høyres Anne Strømøy fra Sandefjord foreslås
som fylkesordfører i Vestfold mens Frps Ellen Eriksen fra Tønsberg foreslås som ny
fylkesvaraordfører.

Avtalen innebærer videre at de fire partiene vil fremme felles forslag ved valg av
fylkesutvalget. I avtalen er det lagt til grunn at Høyre får tre plasser i fylkesutvalget, Frp får
to plasser og Venstre og KrF en representant hver. Endelig er de fire partiene enige om å
fremme felles forslag på ledere i de fire hovedutvalgene. Det er i avtalen lagt til grunn at
Høyre får to hovedutvalgsledere mens Frp og Venstre får en hovedutvalgsleder hver. KrF vil
ha lederen i partssammensatt utvalg.

Fordeling av plasser i hovedutvalg, styrer, råd og utvalg for øvrig bestemmes i fortsatte
samtaler mellom de fire partiene. I løpet av høsten vil partiene utarbeide en felles politisk
plattform.

– Avtalen er et godt fundament for det politiske arbeidet i fylkestinget de neste fire årene.
De fire borgerlige partiene har gjennom mange perioder hatt et godt samarbeid i Vestfold
fylkesting. Vi skal sammen arbeide for best mulige løsninger for Vestfold og fylkets
innbyggere. Venstre er særlig opptatt av forvaltningen av våre fantastiske naturressurser i
Vestfold, spesielt arbeidet for å redde Oslofjorden og naturmangfoldet og bevare matjorda,
sier Vestfold Venstres 1. kandidat Dag N. Kristoffersen.