Asbjørn skal representere Venstre i kommunestyret de neste 4 årene

Valget er over og Asbjørn Brandsrud skal representere Venstre i kommunestyret de neste 4 årene.
Vi får også representasjon i Utvalget for oppvekst og omsorg, og i Kobtrollutvalget. Det nye kommunestyret møtes første gang 17. oktober.