Venstre får tre nestledere i 2023-2027

Ordstyrerklubbe, Hindrum Skilag

Strand Venstre fortsetter samarbeidet med Høyre, KrF og FrP.

Sammen har vi bygget Norges flotteste nye skoler på Tau og Jørpeland og i neste periode er vi enige om å ruste opp ungdomsskolene i kommunen.
Vi er enige om å arbeide for å gjøre Strand til en enda mer åpen kommune i tillegg skal vi legge til rette for mer gange og sykkel for å kutte klimautslipp og trygge skoleveiene i kommunen.

Irene Heng Lauvsnes (H) fortsetter som ordfører og Bjørg Tryland (KrF) blir ny varaordfører. I tillegg til at begge de fremste folkevalgte i kommende periode er kvinner, blir også lederne i hovedutvalgene kvinner.
Venstres gruppeleder Erik R. Nyman-Apelset blir nestleder i forvaltningsutvalget og vara til formannskapet. Heidi Eike fortsetter som nestleder i kommunens klageutvalg og Ragne Nyman-Apelset blir nestleder i klagenemnda for eiendomsskatt.
I tillegg til dette har Venstre flere vareplasser til råd og utvalg.