Østmarka er nasjonalpark – en stor seier for miljøet

Venstre har lenge stått i front for å etablere nasjonalparken. Da Elvestuen var miljøbyråd i Oslo i 2012 gikk han aktivt ut og støttet initiativet til Østmarkas venner. Siden har Venstre holdt i saken, både lokalt, regionalt og nasjonalt. (foto: iStock)

Det tok over 11 år å etablere Østmarka nasjonalpark, men fredag 10. november 2023 var ventetiden endelig over. Nå har Norge fått sin første bynære nasjonalpark, og den første som dekker et stort skogsområde i lavlandet i Sør-Norge.   

“Uten Ola Elvestuen, ingen nasjonalpark”, sa styreleder Helga Gunnarsdóttir i Østmarkas Venner, under den offisielle åpningen av nasjonalparken den 14. November 2023. 

Ola Elvestuen
– Nasjonalparker beskytter vår mest verdifulle og sårbare natur for fremtidige generasjoner. En nasjonalpark i Østmarka bidrar til å ta vare på naturverdiene og sørge for at denne bynære skogen forblir et attraktivt og viktig område for friluftslivet i Osloregionen, sier Ola Elvestuen (V)

Venstre har lenge stått i front for å etablere nasjonalparken. Da Elvestuen var miljøbyråd i Oslo i 2012 gikk han aktivt ut og støttet initiativet til Østmarkas venner. Siden har Venstre holdt i saken, både lokalt, regionalt og nasjonalt.  

Først da Venstre gikk i regjering i 2018 og Elvestuen ble klima- og miljøminister, ble det fart i sakene. Siden da har det vært jevn og god framdrift med utredninger, og etter hvert verneforslag fra Venstre-statsrådene Elvestuen, Rotevatn og Arbeiderparti-statsrådene, Barth Eide og Bjelland Eriksen.  

Ikke uten motbakke 

Veien til å etablere Østmarka nasjonalpark har vært lang. Det politiske flertallet i Akershus-kommunene var imot nasjonalpark fram til kommunevalget i 2015. Regjeringen bestående av Frp og Høyre var heller ikke videre interessert i saken.  

Først etter at Østmarkas venner fikk dreid saken over til å kun verne offentlige arealer, snudde alle Akershus-kommunene, utenom Enebakk. 

I 2016 fremmet Venstre representantforslag om å opprette Østmarka nasjonalpark sammen med Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet de Grønne. Forslaget ble stemt ned i 2017 av Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet.  

Venstre og Østmarkas Venner
Nasjonalparken i Østmarka har blitt en realitet etter langsiktig arbeid fra representanter både i kommunestyrene og på Stortinget . (Fra Venstre: Johan Ellingsen, Stephen Meinich-Bache, Marit Kristine Vea, Bjørn Ivar Gran, Camilla Hille, Ola Elvestuen, Solveig Schytz og Harald Eid, Foto: Baard Salvesen)

Vi må verne mer 

FNs Naturpanel sier at det er kritisk for naturen og at vi må verne mer urørt natur. Norge har forpliktet seg til å verne minst 30 prosent av alle land- og havområder innen 2030 gjennom Naturavtalen. Opprettelsen av Østmarka nasjonalpark er én brikke for å nå dette målet.