Kom med kandidatforslag til Larvik Venstres miljøpris!

Hvem skal få Larvik Venstres miljøpris 2024? , Foto: Karin Frøyd

Styret i Larvik Venstre ber om forslag til en verdig mottaker av Larvik Venstres miljøpris 2024. Prisen kan gis til arbeid for naturvern og sikring av friområder, for å motvirke klimaendringer og lokal forurensning, samt tiltak for å motvirke truslene mot vårt viktige økosystem.

Prisen, som i år deles ut for 11. gang, gis til enkeltpersoner, lag, organisasjoner og bedrifter i Larvik som har gjort en ekstra innsats for miljøet – i vid forstand – i det siste året eller over lang tid.

Forslag til kandidater med en god begrunnelse, sendes styret i Larvik Venstre v/Karin Synnøve Frøyd på e-postadresse: [email protected]

Frist for innsending av kandidatforslag til årets miljøpris er onsdag 15. mai.

Miljøprisen for 2024 vil bli utdelt i forbindelse med markeringen av Verdens miljødag 5. juni. Larvik Venstre vil komme tilbake med mer informasjon om utdelingen.

Tidligere prisvinnere av Larvik Venstres miljøpris:

2003 — Tor Bjørvik
2004 — Miljøgruppa i Larvik kommune
2005 — Larvik og Omegns Turistforening
2007 — Bjørn Pettersen, leder Farris Naturskole
2008 — Bøkeskogen og Kilens Venner
2009 — Helge Pedersen fra Naturvernforbundet
2011 — Torstrand Vel og Synnøve Andreassen
2013 — Bevisst — en økologisk og rettferdig konseptbutikk v/Guro Furustad
2015 — VELSTELT v/initiativtager Terje Anthonsen
2021 — Haugeneåsens Venner