Godthaab 2033 – finn løsningen i dag

godthaab.no

Venstre er selvfølgelig udelt positiv til Godthaab og det fantastiske arbeidet som gjøres der, men vi er like udelt motstandere av å finansiere helsetjenester med ikke-fornybare ressurser som natur. Det blir for kostbart. Det er Godthaabs historie et levende eksempel på.

Av Eirik T. Bøe, gruppeleder for Venstres kommunestyregruppe

Formålet med boligutbygging på Godthaab er å finansiere driften av helsetjenestene på Godthaab. Dette er fjerde gang på 40 år at Godthaab søker om å bygge ned omgivelser og natur til dette formålet: Det ble bygget ned 7 dekar rundt 1985, 12 dekar i 1993, 7,4 dekar i 2004 og nå 29 dekar i 2023.

Vi må slutte å finansiere helse og omsorgstjenester med uerstattelig natur. De må finansieres med ekte penger.

Hvert tiende år står en ny direktør frem og forteller at denne gangen har vi funnet et konsept som vil gi Godthaab en bærekraftig drift, bare vi får solgt noen boliger. Ingen har klart det de har lovet, og Venstre ønsker ikke at dette skal gjentas i 2033.

Alle andre kjente tilsvarende historiske institusjoner, ref. Sjømennenes helseheim på Rykkinn, har gått inn i større kjeder eller samarbeid med andre. Løsninger som har gitt mer hardfør økonomi og stordriftsfordeler.

Helse-Norges portefølje av store utidsmessige bygninger er nærmest uendelig. Fra Harastølen i Luster til Dikemark i Asker står bygninger fra 1900–1940 og forfaller. De er plassert og bygget for en annen tid, og er krevende å drive i et moderne helsevesen.

De gamle byggene og institusjonene er nettopp det; institusjoner med store fanskarer av pasienter og innbyggere. De bærer i seg historien til det moderne norske helsevesen i all sin upraktiske sjarm og skaper følelser. Godthaab er intet unntak, men her er også innholdet veldig godt. Det er et levende hus, hvor man klarer å drive en moderne helseinstitusjon på tross av bygningsmassens mange utfordringer.

Vi har spurt kommunedirektøren om Bærum kommune kan kjøpe tjenester hos Godthaab, og han sier at det ikke er behov. Styret i Helse Sør-Øst RHF har lenge signalisert at de ikke vil prioritere den typen rehabilitering som Godthaab tilbyr. De har også vedtatt en fagplan for fysikalsk medisin og rehabilitering. Tidlig rehabilitering i sykehusene skal styrkes, ikke oppbygging av kapasitet eller økt ressursbruk innen rehabiliteringsområdet, slik Godthaab planlegger for.

Prioriteringene innenfor helsesektoren er beinharde og en funksjon av tid, penger og ikke minst personell. Behovet for helsetjenester er som kjent uendelig, og i vår planlegging må vi som kommune også forholde oss til disse prioriteringene. Det er krevende.

Venstre har full forståelse for at ledelse, personell og pasienter, nåværende og tidligere kjemper for Godthaab. Det må være lov å si at mye er bra på Godthaab, men ikke bygningsmassen. Samtidig er bygget viktig for institusjonens identitet, og hvis Godthaab skal fortsette som institusjon må det imidlertid gjøres mer strukturelle endringer i drift og eierform. I 2033, når neste direktør går tom for penger, er det ikke mer å tilby. Da må Godthaab finne en annen løsning.

Venstre ønsker at Godthaab finner den løsningen i dag, slik at vi kan stå sammen i 2033 og glede oss over natur, kulturminne og en helseinstitusjon hele Bærum kan være stolt av.

Innlegget sto på trykk i Budstikka 10. april 2024