Stø kurs mot ROBEK

Kommunedirektøren advarte kommunestyret mot den retningen som er valgt. Stø kurs mot ROBEK, Frogn kommune

Langlesing i påsken fra Frogn Venstre om kommunens økonomiske situasjon, publisert på amta.no 26/3-24.

 

Det er dårlig stemning i kommunestyresalen om dagen. Frontene er steile og splittelsen dyp mellom posisjon (H/Frp/Pp) og oss andre i opposisjon. Årsaken ligger, som vanlig, i historien.

Før valget 2023

I tiden før valget i 2019, etter 20 år med Høyreordførere, var mange av oss i lokalpolitikken i Frogn fullt klar over at kommunens økonomiske situasjon var på vei til et mindre hyggelig sted. Daværende rådmann orienterte om dette gjentakende ganger. Venstre hadde et leserinnlegg om temaet i Amta 22.08.2019 med tittelen «Har vi råd til Frogn Høyre?»*.

 

Etter valget i 2019 var Venstre med på å danne ny politisk ledelse, den såkalte 7er-banden. Grunnlaget for dette brede samarbeidet var en felles forståelse av at det måtte tas grep for å få kommunens økonomi på et spor som ville lede til en bærekraftig situasjon. Partienes politiske ideologi var underordnet.

 

I samarbeid med administrasjonen og kommunens dyktige ansatte ble det gjennomført betydelig effektivisering og kutt i kommunens enheter. Kommunens drift ble forbedret så mye at Frogn steg 194 plasser på kommunebarometeret i løpet av perioden.

 

I løpet av det første året i posisjon ble det også tydelig at situasjonen var enda verre enn antatt og at det var helt nødvendig å innføre eiendomsskatt. Dette for å hurtigere å kunne redusere kommunens store gjeld og dermed redusere konsekvensene for kommunens driftsbudsjett når de varslede renteøkningene etter hvert ville begynne å slå inn.

 

De fleste av oss i 7er-banden så også at den demografiske utviklingen i kommunen var slik at dersom vi skulle greie å ha god kvalitet på tjenestene kommunen leverer til innbyggerne også i fremtiden, så måtte vi sette i gang prosesser for endring av kommunens skole- og barnehagestruktur.

Hverken eiendomsskatt eller nedleggelser av skoler og barnehager er populære tiltak, men for Frogn er det helt nødvendige tiltak. Dette forsto vi i Venstre, det samme gjorde partiene Ap/Sp/Mdg/Krf/Uavhengig, og vi tok den belastningen det er å stå i disse sakene. H/Frp/Pp stemte derimot konsekvent mot disse forslagene i denne perioden.

Valget 2023

I Venstre mener vi at man skal være ærlig og etterrettelig i sin kommunikasjon med innbyggerne. Vi gikk til valg i 2023 på å fortsette den økonomiske kursen som var satt, og på at vi måtte ta tak i strukturendringer for å fortsatt kunne ha blant annet en god skole i Frogn, vel vitrende om at dette ikke akkurat er valgflesk.

 

Fra de som i dag har flertall i kommunestyret var valgmelodien en helt annen: Eiendomsskatten skulle bort, ingen skoler skulle legges ned, kommunens økonomi var egentlig god – kommunen måtte bare få flere tilflyttere og styres riktig.

 

Dette hevdet de, på tross av at tidligere rådmann, nåværende kommunedirektør, og vi som nå er i opposisjon knapt snakket om annet enn kommunens svært vanskelig økonomiske situasjon i hele forrige kommunestyreperiode.

 

H/Frp/Pp vant valget med sin alternative virkelighetsbeskrivelse. Vi i Venstre tapte, og gikk ned fra 3 til 2 representanter i kommunestyret, det samme gjorde Mdg, og Ap gikk ned fra 5 til 4 representanter.

 

Vi synes ikke dette er så rart, egentlig. Høyre nasjonalt er et parti som tradisjonelt har høy tillitt i befolkningen når det gjelder økonomisk styring. Når Høyre presenterer en økonomisk virkelighet som er mye mer attraktiv enn den virkeligheten som presenteres av f.eks. oss i Venstre er det ikke så rart at færre har lyst til å stemme på oss.

 

Etter valget

Etter valgseieren måtte det nye flertallets narrativ befestes. Jøran Kallmyr (Frp) gikk hardt ut i Amta og hevdet at Frogn kommune var vanstyrt, dette var 7er-bandens skyld, og nå skulle det endelig bli orden på økonomien med H/Frp/Pp i ledelsen.

 

Så treffer virkeligheten også H/Frp/Pp. De lyttet ikke til kommunedirektørens advarsler og vedtok et handlingsprogram i desember 2023 som er avhengig av at svært optimistiske anslag om gevinst ved salg av kommunale eiendommer slår til. De vedtok heller ingen strukturendringer og ingen økning av eiendomsskatt – snarere at skatten skal bort i 2027, og de fremla ingen plan for hva som skal skje etter at de har solgt det som selges kan og fjernet eiendomsskatten. Nå er kommunedirektøren krystallklar på at kommunen er på Robek-listen (se faktaboks) om 2 år dersom H/Frp/Pp fortsetter den veien de har valgt.

 

Det kan se ut til at H/Frp/Pp nå innser at virkeligheten må anerkjennes, for nå strekker de ut en hånd til oss i opposisjonen. Nå ber de oss i opposisjonen om at vi slutter å snakke om bakgrunnen for dagens situasjon og sier de er åpne for å vurdere alle løsninger opposisjonen foreslår som kan redde kommunes økonomi.

 

Det å stå samlet og ikke krangle høres alltid hyggelig ut, men dette fremstår dessverre som et klassisk forsøk på ansvarsfraskrivelse, for løsningene ligger åpent i dagen. De er allerede grundig beskrevet i kommunedirektørens budsjettforslag og også f.eks. i budsjettforslaget til Ap/V/Sp.

 

Nå er det på høy tid at H/Frp/Pp gjør det de har sagt til velgerne at de er bedre enn oss andre på å gjøre – nemlig lede kommunen. Dere har flertall, dere kan vedta akkurat hva dere vil, det er dere som bestemmer.

 

Vi ber dere innstendig å bruke alle de verktøyene som allerede er foreslått fra kommunedirektør og mindretallet: Øk eiendomsskatten først og fremst – det er ingen vei utenom. Dernest må det iverksettes strukturendringer i skoler og barnehager og andre steder der kommunedirektøren ser et potensial. Og selg eiendom som kommunen ikke trenger, som vi tjener penger på å selge, og som ikke gir tap på andre områder som konsekvens av salg. Eksempelvis er salg og flytting av biblioteket noe som i verste fall kan bli dyrere enn dagens løsning, særlig hvis man regner inn timeprisene for alle i kommunens administrasjon som må utrede løsninger på noe de burde ha sluppet, og konsekvensene for Drøbak sentrum.

Dette vil gi en troverdig vei tilbake til en sunn kommuneøkonomi, kommunen vil kunne fortsette å oppleves som en ansvarlig arbeidsgiver av kommunes dyktige ansatte og kommunens ansatte vil kunne se et lys i enden av tunnelen og kanskje la være å si opp sine stillinger.

Vi i opposisjonen vil selvfølgelig ikke stemme mot forslag vi selv allerede har fremmet.

 

 

ROBEK

Et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder.

Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK er underlagt statlig kontroll med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leieavtaler. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.