STORTINGSREPRESENTANT FOR VENSTRE?

Til Venstres lokallag og medlemmer i Agder Venstre!

Hvem ønsker du skal toppe lista for Venstre i Agder til Stortingsvalget neste år?

Vi som spør er nominasjonsnemnda som består av Torunn Sandvand, Kristiansand (leder), Melinda Kvinlaug, Kvinesdal og Pål Koren Pedersen, Arendal. I tillegg representerer Solveig Nilsen, VK i nemnda og UV kan ha en.

Nominasjonsnemnda skal foreslå kandidater til valglista som Venstre i Agder skal gå til valg på ved Stortingsvalget 2025. Hvem som endelig skal stå på lista, avgjøres av nominasjonsmøtet til høsten.

Vi ønsker en mest mulig åpen prosess der lokallagene og medlemmene bidrar slik at vi får de beste folka på lista som kan gjøre en god jobb for Agder og Venstre neste Stortingsvalgperiode. Vi tilstreber ei liste med god fordeling både geografisk, kjønnsmessig, etnisk og i alder.

Ved forrige Stortingsvalg (2021) kom Ingvild Wetrhus Thorsvik inn på utjevningsmandat og hun har blitt en av Venstres og Agders mest profilerte stortingskandidater. Også ved valget 2013 og 2017 var Venstre i Agder snublende nær å få inn en representant på utjevningsmandat, så derfor er det viktig at vi får de beste kandidatene på lista.

Til å hjelpe oss i nominasjonsnemnda med denne viktige jobben, ønsker vi forslag på kandidater fra alle lokallagene og fra deg som enkeltmedlem. Det er dere som er lokalkjent som vet best hvem som kan være gode kandidater. Dere kan foreslå folk fra egen kommune, eller andre som dere tenker kunne være aktuelle. Og dere kan foreslå dere selv. Medlemskap i Venstre er ikke et krav for å kunne bli foreslått, men de som foreslås, må selvfølgelig dele Venstres verdier og stå inne for politikken.

Når vi har fått inn forslagene, vil nemnda sende ut en alfabetisk liste over alle de foreslåtte til lagene og medlemmene der dere får anledning til å gi tilbakemelding og prioritere før nemnda lager sitt forslag til nominasjonsmøtet.

Forslagene (gjerne supplert med en mini-cv) sendes til nemnda på mail til

[email protected]

Svarfrist er 15. mai

Hilsen nominasjonsnemnda i Agder Venstre

Torunn Sandvand, leder.

Mobil 466 25 640