Enighet om kvotemeldinga

Pål Farstad
Foto: Torill Myren

Fredag ble det klart at Regjeringen har blitt enige med Venstre, Høyre, Krf og Frp om kvotemelding.

– Jeg er glad for at et bredt flertall på Stortinget har kommet til enighet om kvotemeldinga. Det sier Møre og Romsdal Venstres gruppeleder, Pål Farstad.

At Ap, Sp, Krf, Venstre, Høyre og Frp star bak, borger for at kvotefordelinga står seg over tid. Det gir en viktig forutsigbarhet for næringa.

Venstre i Møre og Romsdal har som primærstandpunkt tydelig gjort det klart at det ikke burde være grunnlag for endringer i kvotefordelingen mellom kyst- og havfiskeflåten i det hele tatt. Vi har en god balanse i dag. Denne balansen er ikke like god etter den enighet som nå er klar. Nå blir det fordelt fra hav- til kystfiskeflåten.

Samtidig var det viktig for oss at de politiske partiene til venstre for regjeringen ikke måtte få gjennomslag. Jeg er fornøyd med at regjeringen har funnet løsning mot sentrum-høyre.

Du kan lese mer om enigheten i egen nettsak på venstre.no her:

Venstre er enige med regjeringen om kvotemeldingen for fiskerinæringen