Hvem skal representere Buskerud Venstre på stortinget?

Sissel Urke leder nominasjonskomiteen for stortingsvalglista i Buskerud., Foto: Ole Johannes Brye

Vi ønsker mange innspill, slik at vi kan lage en best mulig stortingsvalgliste! 

 • Har du lyst til å stå på lista?
 • Vet du om noen som har vært aktiv i Venstre tidligere?
 • Er det noen i lokallaget eller fylkeslaget ditt som gjerne vil se på stortingsvalglista?
 • Har du lagt merke til en lokal profil som imponerer deg? Vedkommende må ikke være medlem for å bli foreslått. 
 • Andre? Tenkt bredt, tenk ambisiøst!

Innspill sendes i dette skjemaet innen onsdag 22. mai.

29. mai vil vi sende en alfabetisk liste over navnene som er spilt inn inn til lokallaga. Vi ber lokallagene om å rangere disse navnene i prioritert rekkefølge. Fristen for dette er 11. juni. Komitéen vil gjennomføre intervjuer fra midten av juni. 

Arranger gjerne medlemsmøter hvor dette diskuteres! Invitér gjerne til dette med én gang. Mai pleier å suse forbi før vi får sukk for oss.

Tidspunktet for nominasjonsmøtet er ikke endelig satt, men siste frist for avholdelse er 31. oktober.

Innkallingen skal sendes ut én måned før møtet. 

 

Framdrift:

 • 22. mai: Frist for innspill på navn.
 • 29. mai: Komitéen sender ut alfabetisk liste på foreslåtte navn til lokallaga.
 • 11. juni: Lokallagenes frist på å sende liste med rangerte navn tilbake til komitéen.
 • 13. til 18. juni: Digitale intervjuer
 • 22 august: Åpent, digitalt medlemsmøte, med presentasjon av kandidater.
 • 6.-7. sept: Fysiske intervjuer

15. oktober: Nominasjonsmøte, på ettermiddagen

Komiteen:

Leder: Sissel Urke, Ål
Epost: [email protected]
Tlf: 992 46 742

Nestleder: Daniel Rugaas, Kongsberg
Epost: [email protected]
Tlf: 942 88 356

Komitemedlem: Eidi Ann Hansen, Drammen
Epost: [email protected]
Tlf: 922 20 925

Komitemedlem: Andreas Størdal, Øvre Eiker
Epost: [email protected]
Tlf: 994 42 458

Komitemedlem: Maria Rosenberg, Ringerike
Epost: [email protected]
Tlf: 984 81 675

Representant fra Viken Venstrekvinnelag: Tanja Tyberg
Epost: [email protected]
Tlf: 456 04 625

Representant fra Unge Venstre: Ayya Starmenlieva
Epost: [email protected]