Strandsone for alle!

Foto: iStock

Det er helt riktig som Elisabeth Gjølme fra Høyre påpeker i Budstikka; det har vært en betydelig innstramming i strandsonen fra 2019, etter at Venstre tok over Planutvalget. Det er også riktig at det er vesentlige ulikheter i Venstre og Høyres strandsone- og naturpolitikk.

Venstre deler allikevel Elisabeth Gjølmes kritikk av Budstikkas noe tendensiøse fremstilling av strandsonen i Bærum. Vi kan skal ikke bli hengt ut for en lovhjemmel som ikke gjelder i Bærum! I Bærum har vi en 30 meters grense fra sjøen, ikke 100 meter. Tar vi med alt som skjer innenfor 100 meter-sonen vil det åpenbart gi et veldig skjevt inntrykk av forvaltningen av strandsonen i Bærum kommune. Vi har nok å strid med i 30 meters beltet!

Gjølmes’ fremstilling av V og Ap, og våre påståtte udokumenterte påstander om at ulovligheter florerer, er derimot like tendensiøs som Budstikkas fremstilling av strandsonen. Venstre har aldri sagt at planutvalget etter valget har sluppet bygging i strandsonen løs, eller at noe florerer, annet enn gamle ulovligheter.

Vi har sett en dreining, ved at flere bryggesaker har fått medhold av Planutvalget det siste halvåret. Det må være lov å påpeke dette, og jeg sa også til Budstikka at dette får vi ta på kappen for et utvalg som nettopp har startet sitt arbeid. Vi ser samtidig at Høyre etter 2019 har hatt en markant strengere praksis i strandsonen. Det er villet politikk fra Høyre.

Når det gjelder min opplevelse av mengden ulovligheter man kommer over når man befarer med Planutalget så har rett og slett jeg en annen opplevelse enn Gjølme. Mitt inntrykk er at det dessverre er mange, og særlig i strandsonen.

Når det gjelder Gjølmes påstand om at «det er flere tiår siden tilgangen til fjorden i Bærum har vært like god som nå», må jeg be henne spørre fuglebestandene på Fornebu om de føler at tilgangen har blitt bedre? Her snakker vi om å få snudd livet på hodet! Fra å leve i et område strengt beskyttet under flyplassens vinger med alle dens krav og begrensninger til å bli stilt til utstilling for 30-40000 tusen nye naboer, som helst henger rundt der du bor, spiser, ruger og oppdrar unger. Fuglene på Fornebu forstår ikke et kvidder…

Jeg oppfordrer også innsender til å ta en prat med (om du finner noen..) torsk, laks og sjøørret; og høre om de trives bedre etter at vi dumpet Sandviksbukta full av tunnelmasse for å bygge et større Kadettangen. Tilgangen til sjøen kommer med en pris og krever at vi tar ansvar og forvalter arealene slik at naturen får mulighet til å gå sin gang.

Venstres bekymring for naturen trumfer dessverre de aller fleste behov vi mennesker har for å stadig bygge ned og endre strandsonen og annen urørt natur. Dette er ikke et emosjonelt standpunkt, men et rasjonelt valg.

Vi er helt avhengig av naturen. Derfor må vi ta ansvar og beskytte den. Det krever ingen avveining av fordeler og ulemper.

Av: Eirik T. Bøe

Kommunestyrerepresentant og leder av Hovedutvalg for klima, miljø og utvikling (KLIMU)