Innlegg: Feil fokus, ordfører!

Leder i Eidsvoll Venstre, Sesselja Bigseth

Jeg var som tilhører til stede under møtet i Hovedutvalg for Samfunn og næring den 7. mai. I dette møtet ble spørsmålet om rammetillatelse for Wergelandskvartalet behandlet. Saken burde fått mer fokus, fordi det politiske flertallet bryter med en faglig anbefaling og en advarsel fra kommunens administrasjon.

I møtet ba SVs Anne Finstad om vurdering av om Høyres Hans Hagene var habil til å behandle saken. Bakgrunnen var at SV kort tid før møtet var blitt kjent med et referat fra et forhandlingsmøte mellom kommunen og Wergelandskvartalet fra november 2023. I referatet var Hans Hagene angitt som representant for utbyggerne av Wergelandskvartalet. Da spørsmålet ble stilt var ordførerens, som for anledningen møtte som vararepresentant i utvalget, fokus hvordan SV hadde fått tak i referatet, og hvem som i tilfelle hadde gitt det til SV. Situasjonen ble opphetet og Anne Finstad følte seg presset på hvorfor hun hadde stilt spørsmålet, da Hans Hagene ikke hadde representert utbygger i det aktuelle møtet og at referatet derfor var feil. I tillegg til å presse Anne Finstad inneholdt ordførers reaksjon i realiteten en beskyldning mot administrasjonen for lekkasjen.

I løpet av diskusjonen kommer det fram at det aktuelle referatet og feilen i beskrivelsen av Hans Hagenes rolle var diskutert dagen før. Burde ikke den politiske ledelsen ha informert om feilen på forhånd, i stedet for å sitte stille og håpe at det ikke ble stilt spørsmål om Hans Hagenes rolle og habilitet? Det at ordfører og den politiske ledelsen ikke ser dette poenget på forhånd er det mulig å forstå, men at ordfører så tydelig angriper Anne Finstad for spørsmålet, og lekkasje er det vanskeligere å forstå. Enda verre er det når ordfører mer enn en uke etter fortsatt har fokus på å finne kilden til lekkasjen.

Det nye politiske flertallet fikk gjennom sist valg et godt mandat for å omstille kommunen. Dessverre har det siste året vist flere situasjoner hvor representanter for politisk ledelse har kommet med kritikk av kommunens ansatte for åpen scene, noe som neppe bidrar til gjensidig tillit, noe som er helt nødvendig for å få kommunens ansatte med på arbeidet med å omstille kommunen.

En folkevalgt, uansett om man tilhører opposisjonen eller styringsflertallet, som får informasjon om mulig inhabilitet har plikt til å få dette fram i lyset og få avklart om informasjonen er korrekt eller ikke. Blir dette hengende uavklart i luften bidrar det kun til å så tvil om tilliten til de folkevalgte og vedtakene de gjør, og jakten på en lekkasje skaper fryktkultur blant kommunens ansatte.

Knut Bakkehaug, leder Eidsvoll Venstre

(Innlegget stod i EUB på nett 29.05, og i papiravisen 30.05).