Appell til kommunestyret

Anna Lena Løsnæs har skrevet debattinnlegg i Østlands-Posten., Foto: Silje Ø. Thune

“Man er bekymret for at naturen nedbygges, samtidig som man gang på gang stemmer for at naturen må vike”, skriver Larvik Venstres Anna Lena Løsnæs i dette innlegget som er publisert i Østlands-Posten. Hun oppfordrer i sin appell kommunens politikerne til å være kloke og gjøre Larvik til en foregangskommune som tar vare på naturmangfoldet.

I kommunestyremøtet 15. mai sa Høyres representant Søren Hellenes: «Jeg hører også til dem som er bekymret for kystsonen vår og den voldsomme nedbyggingen vi har foretatt der (…) Så kommer jeg til å stemme «for» i denne saken her, men jeg hadde håpet at vi på et eller annet tidspunkt kunne satt oss ned og hatt en prinsippdiskusjon om hvordan vi skal håndtere dette.»

I flere år har folkevalgte i Larvik stått på talerstolen og sagt omtrent det samme som Hellenes. Man er bekymret for at naturen nedbygges, samtidig som man gang på gang stemmer for at naturen må vike. I praksis har bekymringene vært «varmluft». Men, hva om nåværende kommunestyre blir dét som endelig viser gjennomføringsevne og faktisk tar denne prinsippdiskusjonen, slik Hellenes foreslår? En diskusjon for å lande hva slags kommune Larvik skal være når vi innimellom havner i skvis mellom utbyggerinteresser og natur: En kommune som bidrar til naturkrisen, eller en kommune som bidrar til å bevare naturmangfoldet?

Nestemann på talerstolen var Olaf Holm fra Kristelig Folkeparti som sa: «Ja, vi skal beskytte natur, vi skal beskytte skaperverket (…) å legge til rette – og det er ikke dermed sagt at vi ødelegger om vi legger til rette – for at flere kan få oppleve naturen slik man gjør gjennom hytter.» Det er fullt forståelig at man som folkevalgt ønsker å komme utbyggere og turister i møte. Larvik skal være en næringsvennlig kommune, la det ikke være noen tvil om det. Og det er både trivelig og verdifullt at folk vil feriere her. Men dere som er folkevalgte må også lytte til de som ikke kan ringe til dere: trekkfugler som trenger en plass å lande, hule eiker som fungerer som beskyttende borger for hundrevis av insektarter, og storvilt som mister sitt habitat fordi de instinktivt trekker seg vekk fra bebyggelse og mennesker. Dere må også ta hensyn til de 11 000 barna i kommunen som nå risikerer å overta et skrantende økosystem.

Medlemmene i kommunestyret, planutvalget og kommuneplanutvalget har fått opplæring av Nikolai Winge – en av Norges fremste eksperter på plan- og bygningsrett og forvaltningsrett. Da har dere lært at dere kan si «nei» til å vedta reguleringsplaner som legger opp til mer nedbygging. Og det kan dere gjøre uten å være bekymret for søksmål eller erstatningskrav fra utbygger. Dere trenger altså ikke å si «ja» til inngrep i naturen fordi dere føler på at saken har tatt lang tid å utrede. Eller fordi det bare gjelder et lite område. Eller fordi nabokommunene gjør det.

Siden dere tiltrådte i høst, er det en helt ny bevissthet rundt temaet nedbygging og naturmangfold ute i befolkningen. Over 900 000 mennesker har lest artikkelen «Norge i rødt, hvitt og grått» på NRK.no som ved hjelp av KI har dokumentert omfanget av inngrep i norsk natur. 820 000 mennesker har sett den første episoden av Bård Tufte Johansens «Oppsynsmannen» med samme tema. Så vær kloke og gjør Larvik til en foregangskommune som tar vare på naturmangfoldet. Vær tøffe og stå i ubehaget med å skuffe en utbygger en gang iblant. Og vær «den voksne i rommet» og tenk langsiktig på vegne av barna.

Anna Lena Løsnæs
sekretær
Larvik Venstre