Medlemsmøte om Oslofjorden

Sandefjord Venstre ønsker velkommen til møte 14.juni kl. 18.00 på Vintage Cafe i Sandefjord. Tema for møtet er Oslofjorden.

Relevant bakgrunnsinformasjon finner du her:
Her er fem hovedgrunner til at Oslofjorden er i kjelleren | Havforskningsinstituttet (hi.no)

Det vil bli en innledning ved Sigrun Ringvold Børresen, som til daglig jobber hos Statsforvalteren,. Hun vil fortelle om status for fjorden, og om hva som kan gjøres på kommunalt nivå. Muligheter for spørsmål.

Dag Nordbotten Kristoffersen som er Venstres gruppeleder i Fylkestinget vil fortelle om hva som gjøres på fylkesnivå.

Deretter blir det kort om Venstres innspill i rammesaken, og en orientering om den nye politiske plattformen som kommunestyregruppa i Sandefjord Venstre er delaktig i.

Servering av litt snacks og kaffe. Drikke ut over dette, ber vi om at du tar med selv.

Vi håper mange av dere har mulighet til å komme, og ber deg om en tilbakemelding til Anne Marie Horntvedt på [email protected] innen 12. Juni.