Venstre sikrer styrking av Homestart i rammesaken

Fornøyd kommunestyregruppe etter et langt møte. Forebygging, tidlig innsats for barn og unge og et grønt fotavtrykk har vært viktig for oss i forhandlingene med de andre partiene. , Sandefjord Venstre

Denne uken hadde kommunestyret sitt siste møte før sommeren. Der behandlet vi flere viktige saker for byen vår. I saken om videre bruk av tomtene der Framnes og Vesterøya skole så var vi med å sikre at det skal legges til rette for lek og rekreasjonen i områdene rundt de gamle skoletomtene. Så vi sørger for at de viktige hjertene områdene har vært i sine nabolag ivaretas også framover.

Lavterskel ballsport på Varden, i sentrum og Krokemoa

Det å delta i en fritidsaktivitet har stor verdi for barn og unge i deres oppvekst. I Sandefjord har vi lang tid hatt opplevelseskort for å sørge for at det ikke er mamma og pappa sin lommebok som skal bestemme om man kan delta i en fritidsaktivitet. Det er store sosiale forskjeller i hvem det er som har glede av å ha en fritidsaktivitet. I tillegg til å ha opplevelseskort, så er det viktig å sørge for at det er lavterskel aktiviteter i nabolaget der barn bor. Så flere barn kan gå til en aktivitet selv og ikke er avhengige av at foreldre kan kjøre de til og fra en fritidsaktivitet. Det enda et skritt for å bygge ned terskelen for at flere barn og spesielt ban som enda ikke har en aktivitet på sin fritid rekrutteres til noe som gir de glede og merverdi i sin barndom. Denne høsten så kommer det, etter Venstres forhandlinger med de andre partiene i posisjon i Sandefjord, lavterskel ballsport på Varden, i sentrum og Krokemoa.

Tidlig innsats for barn og unge

I rammesaken så har det vært viktig for Venstre å fortsette å styrke den tidlige innsatsen i barn og unge. I budsjettet for 2024 ba vi i desember i fjor om mer informasjon om hvordan vi kan styrke innsatsen de første 1000 dagene av barns liv. Konsekvensen av det er at det er innført screening for fødselsdepresjon for å få mer fokus på å forebygge psykisk uhelse hos småbarnsforeldre i en tid der man er ekstra sårbar.

Et annet tilbud som har stor verdi for familier som har vært veldig viktig for Venstre er Homestart. Homestart er et familiestøttetilbud til familier som strever. Homestart koordinerer frivillige som er inne å gi hverdagsavlastning, veileder, er rollemodeller og gir praktisk bistand til familier med barn under skolealder. Vi har fått gjennomslag for å styrke det som i dag er en halv stilling til en hel stilling. Det håper vi kan sørge for å stryke tilbudet til barnefamiliene som trenger og kan ha nytte av tilbudet.

Ingen rammesak med Venstre uten et grønt fotavtrykk

Vi fortsetter også jobbe ned å sørge for å verne 100 meter skoger og områder med rekreasjonsverdi for innbyggerne våre. Vi har fått gjennomslag for at det legges frem en sak som viser konkrete naturområder, med 100-meterskoger nær der folk bor og tilgangen Sandefjords innbyggere har til naturområder til rekreasjon, lek og fritid i sine nærmiljø. Listen over mulige områder legges frem til politisk behandling i forbindelse med arbeidet av kommuneplanens arealdel.