Pride og politikk

TRYGGHET: I Tønsberg skal du føle deg velkommen, trygg og inkludert uavhengig av seksuell legning og kjønnsidentitet, srkiver Trygve Børsting (V) (t.v.), Frank Pedersen (H) og Jill Eirin Undem (H). Foto: Tønsberg kommune, Sindre Grading

Debattinlegg i Tønsberg Blad, juni 2024, av Trygve Børsting (V, gruppeleder), Tønsberg, Frank Pedersen (H, ordfører) og Jill Eirin Undem (H, gruppeleder)

Vi nærmer oss nå slutten av juni, og Pride har vært feiret både her i Tønsberg og resten av landet.

Venstre og Høyre ønsker at Tønsberg skal være en kommune hvor det er plass til alle. I Tønsberg skal du føle deg velkommen, trygg og inkludert uavhengig av seksuell legning og kjønnsidentitet!

Tønsberg kommune flagget med prideflagget under Tønsberg Pride fra Slottsfjellet, rådhuset i Tønsberg og kommunehuset på Revetal. I tillegg er det flere kommunale enheter som har flagget på eget initiativ.

Dessverre ser vi at det også i år har blitt utført hærverk på prideflagg både her i Tønsberg og resten av Vestfold. Dette tyder på at det fortsatt er noen som har svært negative holdninger mot skeive.

Utsatt for vold

Forskning viser at skeive i Norge har fortsatt større levekårsutfordringer enn majoritetsbefolkningen og at skeive opplever å bli utsatt for vold mer enn dobbelt så ofte som heterofile.

Høyre og Venstre mener at vi som kommune må ta vår del av ansvaret. Derfor foreslo vi i sist kommunestyre, i forbindelse med planstrategien, at kjønns- og seksualitetsmangfold skulle inkluderes som et av temaene i planen. Dette ble vedtatt av kommunestyret.

Vi har også som en del av vår politiske plattform å øke kompetansen i kommunens offentlige tjenester for å sikre et mer likeverdig tjenestetilbud.

I siste kommunestyremøte ble også retningslinjene for salg og skjenking av alkohol behandlet. I denne saken vedtok kommunestyre, etter forslag fra oss, at kommunen skal ha et særlig fokus på å forhindre diskriminering og seksuell trakassering på skjenkestedene. Herunder diskriminering på grunnlag av seksuell orientering eller kjønnsuttrykk.

Vi håper at disse tiltakene vil bidra til at Tønsberg blir en bedre by for alle uavhengig av legning eller kjønnsidentitet!