Kontaktinformasjon for pressen

Venstres informasjonsteam består av Jan Christian Kolstø, Steinar Haugsvær, Karl Arthur Giverholt, Baard Salvesen, Thomas Lien, Mona, Lindseth, Idunn Helle, Ole Bruseth og Audun Rødningsby. Infoteam står for oppdatering av nettsidene. Nettansvarlig Ole Bruseth og ansvarlig redaktør Steinar Haugsvær.

Kontaktinformasjon hovedside

Pressebilder, logo og profil:

Kommunikasjonsrådgiver (sommervikar)

Astrid Knutsen Hårstad
astrid.haarstad@venstre.no
Mob: 98652060

Pressesjef i Venstres stortingsgruppe

Jan Christian KolstøJan Christian Kolstø
jko@stortinget.no
Mob: 92 05 60 81
tw: @venstrejck

Kommunikasjonssjef 

Steinar HaugsværSteinar Haugsvær
steinar@venstre.no
Mob: 95 07 00 41
tw: @venstre

Kommunikasjonsrådgiver

Karl Arthur Giverholt
karl.arthur@venstre.no
Mob: 996 45 867
tw: @krlrthr

Kommunikasjonsrådgiver

Baard Salvesen
baard.salvesen@stortinget.no
Mob: 957 65 609
tw: @nordnorsktorsk

Kommunikasjonsrådgiver

Thomas Lien
thomas.lien@stortinget.no
Mob: 952 70 526
tw:@tholien

Organisasjonsrådgiver

Mona Lindseth
mona.lindseth@venstre.no
Mob: 971 02 362
tw: @mona_mela

Kommunikasjonsrådgiver

Ole Bruseth
ole@venstre.no
Mob: 408 70 001
tw: @bruseth

Profilrådgiver

Idunn Helle
idunn.helle@stortinget.no
Mob: 951 58 979
tw: @hellephone

Politisk rådgiver

Audun RødningsbyAudun Rødningsby
aro@stortinget.no
Mob: 920 14 622
tw: @audunrod

Generalsekretær

Trond EngerTrond Enger
trond@venstre.no
Mob: 908 51 055
tw: @trondenger