Venstres informasjonsteam

Venstres informasjonsteam består av Jan Christian Kolstø, Steinar Haugsvær, Karl Arthur Giverholt, Baard Salvesen, Thomas Lien, Mona, Lindseth, Anine Moldskred, Ole Bruseth og Idunn Helle, . Infoteam står for oppdatering av nettsidene. Nettansvarlig Ole Bruseth og ansvarlig redaktør Steinar Haugsvær.

Kontaktinformasjon for presse

Jan-Christian Kolstø
Pressesjef (nasjonal pressekontakt, pressekontakt for Trine Skei Grande)
92 05 60 81
jan-christian.kolsto@stortinget.no
tw: @venstrejck

Steinar Haugsvær
Kommunikasjonssjef
95 07 00 41
steinar@venstre.no
tw: @venstre

Karl Arthur Giverholt
Kommunikasjonsrådgiver, presse
996 45 867
karl.arthur@venstre.no
tw: @krlrthr

Trond Enger
Generalsekretær
908 51 055
trond.enger@venstre.no
tw: @trondenger

Kommunikasjonsrådgivere

Thomas Lien
Kommunikasjonsrådgiver, sosiale medier
952 70 526
thomas.lien@stortinget.no
tw:@tholien

Baard Salvesen
Kommunikasjonsrådgiver, sosiale medier
957 65 609
baard.salvesen@stortinget.no
tw: @nordnorsktorsk

Anine Moldskred
Politisk rådgiver, profil og kommunikasjon
909 97 613
anine.dedekam.moldskred@stortinget.no
tw: @aninepine

Idunn Helle
Politisk rådgiver, profil og kommunikasjon
951 58 979
idunn.helle@stortinget.no
tw: @hellephone

Ole Bruseth
Kommunikasjonsrådgiver, digital / venstre.no
408 70 001
ole@venstre.no
tw: @bruseth

Mona Lindseth
Kommunikasjonsrådgiver, internkommunikasjon / Venstres nyhetsbrev
97 10 23 62
mona@venstre.no
tw: @mona_mela