Venstres informasjonsteam

Venstres informasjonsteam består av Jan Christian Kolstø, Steinar Haugsvær, Karl Arthur Giverholt, Thomas Lien, Mona Lindseth, Ole Bruseth og Idunn Helle. Infoteam står for oppdatering av nettsidene. Nettansvarlig Ole Bruseth og ansvarlig redaktør Steinar Haugsvær.

Kontaktinformasjon for presse

Jan-Christian Kolstø
Statssekretær (pressekontakt for Trine Skei Grande)
92 05 60 81
jan-christian@venstre.no
tw: @venstrejck

Steinar Haugsvær
Kommunikasjonssjef
95 07 00 41
steinar@venstre.no
tw: @venstre

Karl Arthur Giverholt
Pressesjef, Stortingsgruppa
996 45 867
karl.arthur@venstre.no
tw: @krlrthr

Marit H. Meyer
Generalsekretær, VHO
979 53 309
marit@venstre.no

Kommunikasjonsrådgivere

Thomas Lien
Kommunikasjonsrådgiver, sosiale medier
952 70 526
thomas.lien@stortinget.no
tw:@tholien

Idunn Helle
Politisk rådgiver, profil og kommunikasjon
951 58 979
idunn.helle@stortinget.no
tw: @hellephone

Ole Bruseth
Kommunikasjonsrådgiver, digital / venstre.no
408 70 001
ole@venstre.no
tw: @bruseth