Venstres informasjonsteam

Venstres informasjonsteam består av Jan Christian Kolstø, Steinar Haugsvær, Karl Arthur Giverholt, Thomas Lien, Liv Aarberg, Ole Bruseth og Idunn Helle. Infoteam står for oppdatering av nettsidene. Nettansvarlig Ole Bruseth og ansvarlig redaktør Steinar Haugsvær.

Kontaktinformasjon for presse