Utdannings- og forskningskomiteen

Camilla Bilstad Johannessen

Rådgiver, Stortingssekretariatet, Forsknings- og utdanningskomiteen og Kommunalkomiteen, Fylkesnestleder Vestfold og Telemark, Kommunestyrerepresentant og gruppeleder for Sandefjord Venstre 2023-27, Medlem av formannskapet, samt hovedutvalg kunnskap, barn og oppvekst,