Til innhold

Abid Raja

Vi måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. Venstre vil ha et krafttak for å redusere antallet fattige barn.

Abid Raja er andre nestleder i Venstre og stortingsrepresentant for Viken.

Abid var kultur- og likestillingsminister i Erna Solbergs blågrønne regjering (2019-2021). Abid er tidligere stortingsrepresentant for Viken. Han er gift og har 3 barn.

Abid er født i Oslo og er norsk statsborger. Begge hans foreldre innvandret fra Pakistan til Norge tidlig på 70-tallet. Abid har nå vært heltidspolitiker i to stortingsperioder. Før dette var han vararepresentant på Stortinget (2009 – 2013). Abid har markert seg sterkt for kampen mot barnefattigdom. Han la bl.a. fram Venstres forslag mot barnefattigdom og mot frafall fra videregående skole i Stortinget.

Hjertesaker

Miljøvennlig transport

Som toppkandidat for Akershus Venstre er Abid svært opptatt av å løse morgendagens samferdselsutfordringer og har i perioden 2013-2017 sittet i Transport- og kommunikasjonskomiteen, hvor han blant annet har kommet med en rekke forslag for å fremme sykling og miljøvennlige transportløsninger. Før sommeren 2017 var Abid med å forhandle frem ny Nasjonal transportplan 2018-2029. Raja har der jobbet for og forpliktet seg til å følge opp samferdselsutfordringene på Østlandet. Det gjelder særlig InterCity, inkludert Ringeriksbanen, men også ny tunnel under Oslo – og ikke minst baneløsning til Fornebu og Ahus.

Svømmeopplæring for barn

Utover jobben i Transport- og kommunikasjonskomiteen har Abid støttet svømmesaken. I 2014 tok han et initiativ for å få på plass svømmeopplæring i barnehagen. Siden da har vi gitt totalt 70 millioner til dette, som nå er et nasjonalt prosjekt. Til sammen har 40.000 barn fått svømmeopplæring mens de går i barnehagen. Det er mange, men han vil gi muligheten til mange flere, og målet hans er at samtlige barn over hele landet kan få lære å svømme alt fra barnehagen av.

Bakgrunnen for Abids engasjement er at bare halvparten av våre 5.-klassinger er svømmedyktige. Norge er det dårligste av de nordiske landene i å lære ungene våre å bevege seg og være trygge i vannet. Det vil han gjøre noe med. For det å kunne svømme handler ikke bare om å redde sitt eget liv, men det gir også barna våre gleden av å kunne være i vannet, både innendørs og utendørs.

Religionsfrihet

Abid brenner for religionsfrihet. Han har selv har opplevd hvor viktig dette er. Derfor tok han for tre år siden et initiativ, sammen med fire parlamentsmedlemmer fra England, Brasil, Tyrkia og Canada, til å starte en global bevegelse for å fremme religionsfrihet. De fem signerte en erklæring om å forplikte seg til dette på Nobels fredssenter i Oslo. I 2016 klarte de å samle folkevalgte parlamentarikere fra over 70 land, noen av dem fra land der religionsfrihet bare er en fjern drøm. Abid er spesielt stolt over at Tysklands statsminister Angela Merkel åpnet konferansen.

Abid ønsker å fortsette denne kampen, og han ønsker å engasjere politikere fra alle verdenshjørner til å bli med på laget. Norge har ledet an for kvinnerettigheter globalt, og han mener Norge også må lede an på andre områder for å fremme menneskerettigheter, fred og frihet for folk.

Bakgrunn

Abid er utdannet jurist fra universitetet i Oslo. I tillegg har han mellomfag i kriminologi og fordypning i menneskerettigheter fra universitetet i Southampton. Som første minoritet fikk Abid Kongens stipend for å studere ved prestisjetunge universitetet i Oxford. Der tok han MSc i psykologisk forskningsmetodikk.

Abid var i 6 år en markert advokat, deriblant forsvarsadvokat. I den perioden førte han også en rekke barnevernssaker. I september 2008 sluttet han som advokat for å bli embetsmann i Utlendingsnemnda som nemndleder. Etter tre år der, tok han ettårig engasjement som politiadvokat ved Politiets utlendingsenhet. Fram til juli 2013 var han norsk diplomat ved den norske ambassaden i New Delhi, India.

Brobygger

Abid har markert seg sterkt som talsmann for å bygge bro mellom ulike kulturer. Han har skrevet bøkene «Talsmann» og «Dialog», og fikk i 2010 tildelt Fritt-Ord prisen for sin samfunnsinnsats. Raja har vært talsmann for pakistanske studenter på universitetet, for moskeen World Islamic Mission og talt saken for studenter som studentpolitiker fra studentparlamentet.

Han var assisterende studieveileder på studietiden, og underviste studieteknikk til yngre studenter. Ikke minst som leder av universitetets sentrale fadderordning var han en aktiv bidragsyter allerede som student.