Venstre på Stortinget.

[Ansatte på StortingetStortingsrepresentanter]

Venstres stortingsrepresentanter 2021-2025

Guri Melby

Leder i Venstre Stortingsrepresentant, Oslo Utenriks- og forsvarskomiteen Parlamentarisk leder i Venstres stortingsgruppe

Abid Raja

Nestleder i Venstre Stortingsrepresentant, Viken Utdannings- og forskningskomiteen

Ingvild Wetrhus Thorsvik

Stortingsrepresentant, Agder Justiskomiteen

Ola Elvestuen

Stortingsrepresentant for Oslo Medlem av Energi- og miljøkomiteen

Grunde K. Almeland

Stortingsrepresentant for Oslo Leder av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget Leder av Oslo Venstre

André N. Skjelstad

Stortingsrepresentant, Trøndelag (Nord-Trøndelag) Transport- og kommunikasjonskomiteen (skygger Kommunal- og forvaltningskomiteen)

Alfred Bjørlo

Stortingsrepresentant, Vestland (Sogn og Fjordane) Næringskomiteen (skygger Helse- og omsorgskomiteen)

Ane Breivik

Leder i Unge Venstre Stortingsrepresentant (Vara for Sveinung Rotevatn)

I permisjon

Sveinung Rotevatn

Nestleiar i Venstre Stortingsrepresentant, Vestland (Hordaland) (i permisjon: 9. januar til 31. mars 2023) Finanskomiteen (skygger Arbeids- og sosialkomiteen)

Sveinung Rotevatn er i permisjon fra 9. januar til 31. mars 2023 (vara er Ane Breivik)