Til innhold
Bilde med Guri Melby med teksten "Stem Venstre."

Brussel Venstre

Med EUs institusjoner og NATOs hovedkvarter, fungerer Brussel som et møtepunkt for viktige politiske og økonomiske interesser fra Europa og verden av stor betydning for Norges innen- og utenrikspolitikk.
Brussel Venstre har en spesiell oppgave i å følge politiske saker som drøftes i europeiske fora og/eller står på dagsordenen i ulike organer i EU og bidra til god og nyansert europapolitikk i Venstre.
Brussel Venstre har til formål å arbeide for Venstres sak ved å samle medlemmer i Venstre og andre med liberalt politisk grunnsyn og engasjement for miljøsaker til politisk debatt og besvisstgjøring.