Til innhold
Ordførerkandidat Arne Ivar Mikalsen, Venstre

Ærlig og ansvarlig!

Vi tar Hadsel framover!

Vi må ta ansvar og få kontroll over den økonomiske situasjonen i Hadsel, vist ikke må vi legge ned skoler og kutte i eldreomsorgen!

Ærlig og ansvarlig!

Skal vi bygge tillit mellom politikere og innbyggerne i Hadsel, må vi være ærlig og ansvarlig. Kommunens økonomiske situasjon er alvorlig og det stiller store krav til de som skal være folkevalgt de neste fire årene. Det gjør at valgflesk blir brutte løfter til høsten. Det skaper politikerforakt og frustrasjon for deg som innbygger. Vårt fokus er å sikre trygg økonomisk styring av Hadsel. Så kjedelig, men så viktig!

Jeg vil jobbe for at de politiske prosessene er demokratiske, inkluderende, åpne og tilgjengelige for alle. Makt og innflytelse skal komme nedenfra. Beslutninger skal fattes nærmest mulig den det gjelder, og med størst mulig grad av åpenhet og medvirkning. Du som innbygger skal være trygg på at det som skjer i kommunen, er til det beste for deg.

Nedenfor kan du lese mer om våre hovedsaker. Programmet og listen over de gode kandidatene finner du oppe til høyre på siden.

Godt valg!

 

 

Våre hovedsaker!

  • Hadsel skal bli Norges beste oppvekstkommune!

    Vi vil styrke grunnbemanningen og få flere yrkesgrupper inn i skole og barnehage. Lærere skal få bruke mer tid på barna og mindre på byråkrati.

  • Vi skal legge til rette for framtidens næringsliv!

    Hadsel skal være en god kommune å drive næring i. Det gir arbeidsplasser, inntekter og viktige bidrag til lokal samfunnsutvikling.

  • Verne om naturen!

    Vi må ha en balansert utvikling i kommunen som ikke ødelegger naturen, men gir folk frihet til å bruke den.

Våre folk