Til innhold
Foto: Petter Hansen

Se framover med Venstre.

Lurøy Venstre

Lurøy Venstre ønsker kontakt med alle som søker et parti som fronter skole og kultur. Vi vil legger til rette for småbedriftene, og at flere unge flytter til Lurøy.