Til innhold
Bli med.

Balsfjord

Styret Balsfjord Venstre består av Gunnar Kvaal (leder) , Øystein Bruvold og Else Gåre. Vi oppfordrer alle liberalere i Balsfjord om å støtte opp om Venstre lokalt og på fylkesplan. Vi jobber langsiktig. Meld deg til tjeneste. Vi har et ærend for skole og næringsliv, og vi skal stå opp for innbyggerne med åpenhet i forvaltningen og fokus på enkeltmennesket og miljøet.
 • Sats på skolen.

  Barn lærer mer når de har det bra. En god skole er en skole der barna trives. Alle barn fortjener lærere som gir dem mulighet til å velge sin egen framtid.

 • Flere nye jobber.

  Det må bli lettere å skape arbeidsplasser der du bor. Venstre støtter gründere og småbedrifter. De som våger å satse skal ha like rettigheter som andre arbeidstakere.

 • Ta vare på naturen.

  Vi bor i et land med fantastisk natur. Den har lagt grunnlaget for vår velferd. Men naturen er sårbar. Derfor vil Venstre ta vare på miljøet. Vi vil gjøre det lett og billig å leve miljøvennlig.

 • På lag med framtida.

  Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi vil at våre barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv i morgen, som vi har i dag. Derfor er Venstre på lag med framtida.