Til innhold
Bilde med Guri Melby med teksten "Stem Venstre."

Balsfjord Venstre

Styret Balsfjord Venstre består av Gunnar Kvaal (leder) , Øystein Bruvold og Else Gåre.

Vi oppfordrer alle liberalere i Balsfjord om å støtte opp om Venstre lokalt og på fylkesplan.

Vi jobber langsiktig. Meld deg til tjeneste. Vi har et ærend for skole og næringsliv, og vi skal stå opp for innbyggerne med åpenhet i forvaltningen og fokus på enkeltmennesket og miljøet.