Til innhold
Silje Sivertsen. Photo: Marius Knutsen

Me tek Bømlo framover.

Bømlo Venstre

“Bømlo sitt sterke næringsliv må få blomstre også i det grøne skiftet, samtidig som me bygger robuste lokalsamfunn.”

Våre hovudsaker

 • Lokal vern av natur

  Venstre vil stoppa nedbygging av natur.

 • Ein skule som fremjar trivsel og læring

  Venstre vil prioritera slik at Bømloskulen er ein god plass å vera og læra.

 • Ein næringsvenleg kommune

  Venstre vil ha ein kommune som hjelper dei som vil starta nye arbeidsplassar.

 • Billegare kollektivtrafikk

  Venstre vil kutta prisen på månadskort med minst 250 kroner.

Våre folk