Til innhold
Foto: Masfjorden Venstre

Verdiskaping for framtida

Masfjorden Venstre

Ei positiv folketalsutvikling for Masfjorden kommune er eit overordna mål for Masfjorden Venstre.
Masfjorden har ein variert og vakker natur som gjev alle høve til gode opplevingar.

Venstre vil arbeida for at kommunen skal behalda, vidareutvikla og styrka dei offentlege tensetetilboda me har idag.

Venstre vil satsa på næringsliv, samferdsel, miljø og kultur.

Våre hovudsaker

 • Skule

  Venstre vil arbeida for å sikra at det er god kompetanse i skulane vår, også i framtida.

 • Infrastruktur

  Betre kommunikasjonar er nødvendig for innbyggjarar og næringsliv.

 • Næringsliv

  Næringsutvikling som skapar nye arbeidsplassar og sikrar dei eksisterande, er viktig for å skapa folketalsvekst i kommunen.

 • Miljø

  Kommunen og innbyggjarane har saman eit ansvar for miljøet vårt.

 • Kultur

  Eit godt kulturtilbod fører til levande lokalsamfunn og er viktig for folkehelsa. Venstre er stolte over kulturlivet og det frivillege lagsarbeidet i Masfjorden.

 • Tenestetilbod

  Eit godt utvikla offentleg tenestetilbod er avgjerande for at både noverande og nye innbyggjarar skal trivast i Masfjorden

Våre folk