Lettere å leve miljøvennlig i hverdagen

Guri leker i barnehage

Stemmer du på Venstre,
så stemmer du for
en grønnere hverdag.

Ditt viktigste miljøvalg er hvilket parti du stemmer på ved høstens valg. Stemmer du på Venstre er det vår jobb å gjøre din hverdag mer miljøvennlig, uten at du skal trenge å ta tusen små valg i hverdagen.

Guri Melby, leder i Venstre

Partivalg er et klimavalg

– Klimapolitikk kan ofte virke overveldende. Ikke alle har tid til å sette seg inn i hva som er det «perfekte klimavalget». For mange nordmenn er det for vanskelig å leve miljøvennlig i dag, sier Guri.

I 2020 tok Guri over som Venstres nye partileder. Nå går hun til valg på å løse klimakrisen – på vanlige folks premisser.

Les hele Guris plan for å gjøre det mye lettere for deg å leve «grønt» i hverdagen.

Guri Melby

Med to små gutter og en 24/7-jobb som partileder og kunnskapsminister, vet Guri at hverdagen for de fleste familier handler om hva som er raskest, rimeligst og mest praktisk.

– Ditt viktigste miljøvalg er derfor hvilket parti du stemmer på ved valget, legger hun til.

Utslippene går ned

Med Venstre i regjering er de norske klimagassutslippene nå på sitt laveste på 27 år. Bak kuttene står blant annet elbilfordeler, satsing på jernbane, grønn skipsfart og støtte til innovasjon og utvikling av teknologi – en politikk Venstre har vært en klar forkjemper for.

– Dette er et bevis på at Venstres politiske løsninger funker. De gir faktiske utslippskutt – uten å moralisere over valgene folk tar, sier partilederen.

Tre grep for en grønnere hverdag

  • Ta vare på naturen: Samtidig som vi stopper klimaendringene må vi ta vare på all den sårbare naturen som finnes rundt oss. Venstre vil bevare Lofoten, Vesterålen og Senja, ta vare på det biologiske mangfoldet, verne mer skog og gi plass til de truede rovdyrene i naturen vår.
  • Mer buss, tog og sykkel: Venstre vil gjøre det å reise kollektivt eller med sykkel til den beste og mest naturlige løsningen i hverdagen – for så mange som mulig. Når den klimavennlige løsningen også er den mest praktiske løsningen, er det mye lettere å reise utslippsfritt!
  • Det skal lønne seg å velge grønt: De som tar miljøvennlige valg skal tjene på det, og de som lager unødvendige utslipp skal betale litt ekstra. Det mener Venstre er både rettferdig, og bra for klimaet. Derfor er vi for mer avgifter på forurensing, og for å kutte skatter og avgifter på de grønne alternativene.

Les hele Guris plan for å gjøre det mye lettere for deg å leve «grønt» i hverdagen.

Podkast

Hør podkasten “Fire nye år” med Sveinung Rotevatn om klima- og miljøpolitikk på 20 minutter

41. Sveinung Rotevatn om klima- og miljøpolitikk på 20 minutter

Hva er skillelinjene mellom de ulike partiene, og hva er Venstres klima- og miljøpolitikk? Nestleder Sveinung Rotevatn gir oss et raskt overblikk og drar oss igjennom Venstres videre ambisjoner for klimaet og miljøet også etter valget. Hva kan vi vente oss av de ulike regjeringsalternativene? Sveinung svarer også på spørsmål fra Alde (10) og Malene (10) om hvordan vi kan løse konkrete utfordringer sammen.

(Med Mona Lindseth. Spilt inn april 2021.)

Abonner på podkasten: Anchor | Apple Podcasts | Google Podcasts | Spotify

Bli med på laget og ta Norge framover!

Fyll ut bli medlem-skjema manuelt