Program for Landsmøtet 2015

Videoer og presentasjoner er lagt inn som lenker i programmet.

TORSDAG 09. APRIL

14:00 Lunsj
15:00 Sentralstyremøte
17:00 Kaffe
17:30 Landsstyremøte
20:30 Middag

FREDAG 10. APRIL

12:00 Lunsj
12:00 Ny på landsmøtet
Arr. Norges Venstrekvinnelag

13:00 Opning
Godkjenning av innkalling og sakliste (LM-1)
Konstituering (LM-2)
Godkjenning av dagsorden og program (LM-3)
Politiske fråsegner (LM-10)

Presentasjon av redaksjonsnemnda si innstilling

13:45 Pause
Frist for innlevering av forslag til alternative fråsegner og for endringsforslag til dokument om grønn vekst

14:00 Leiars tale (LM-4)
Trine Skei Grande, leiar av Venstre

15:00 Kaffipause med lett mat

15:15 Generell politisk debatt (LM-4)

18:00 Helsingstale / Grøn vekst (LM-9)
Plenumsinnleiing 1: Annie Lööf, leiar av Centerpartiet og tidl. næringsminister i Sverige

18:20 Politiske fråsegner (LM-10)
Prioriteringsdebatt

19:00 Landsmøteforhandlingane vert avslutta

20:00 Middag: Polaria
Plenumsinnleiing 2: Jan-Gunnar Winther, direktør Norsk Polarinstitutt

22:00 Frist for innlevering av endringsforslag til fråsegner

LAURDAG 11. APRIL

09:00 Politiske fråsegner (LM-10)

Arbeid i grupper – bolk 1

Nr Tema / kapittel Sted
1 A. En liberal kamp mot politisk og religiøs ekstremisme og B. Tidlig innsats for å sikre like muligheter Margarinfabrikken 2
2 C. Venstre vil frede Arktis fra oljevirksomhet og D. Tid for ein ny bustadpolitikk Margarinfabrikken 3
3 E. Mer demokrati og maktspredning med sterkere … og F. Arven etter Castberg Prostneset

10:25 Pause

10:35 Politiske fråsegner (LM-10)

Arbeid i grupper – bolk 2

Nr Tema / kapittel Sted
1 A. En liberal kamp mot politisk og religiøs ekstremisme og B. Tidlig innsats for å sikre like muligheter Margarinfabrikken 2
2 C. Venstre vil frede Arktis fra oljevirksomhet og D. Tid for ein ny bustadpolitikk Margarinfabrikken 3
3 E. Mer demokrati og maktspredning med sterkere … og F. Arven etter Castberg Prostneset

12:00 Lunsj i bymarka

Ca kl 12:45 Plenumsinnleiing 3: Nina Jensen, generalsekretær WWF
Ved uvær blir innleiinga i salen kl 13:00

13:30 Landsmøtetema 2015: Grønn vekst (LM-9)
Alfred Bjørlo, leiar for det landsmøteførebuande utvalet (presentasjon, PDF)

13:45 Landsmøtetema 2015: Grønn vekst (LM-9)
Plenumsinnleiing 4: Jens Ulltveit-Moe, investor og konsernsjef, UMOE (presentasjon, PDF)
Plenumsinnleiing 5: Anita Krohn Traaseth, adm. dir i Innovasjon Norge (presentasjon, PDF)

Samtale, ordstyrer Alfred Bjørlo

15:00 Landsmøtetema 2015: Grønn vekst (LM-9)
Presentasjonar frå bedrifter i ulike grøn vekst-sektorar:

Rolf Jarl Aaberge (Treklyngen Viken Skog) (presentasjon, PDF)
Jan Buch Andersen (Industrial Biotech Network) (presentasjon, PDF)
Mats Andersson (Lefdal Mine) (presentasjon, PDF – infovideo)
Bjørg Andresen (ZegPower)
Rolf Fiskerstrand (Fiskerstrand Verft) (presentasjon, PDF)
Elin Kolsvik (Biotech North) (presentasjon, PDF)
Tor Arthur Halvorsen (FMC Biopolymer) (presentasjon, PDF)
Isak Oksvold (Aspelin Ramm) (presentasjon, PDF)

15:45 Marknad: Møt bedriftene
Kaffepause med lett mat

16:30 Landsmøtetema 2015: Grønn vekst (LM-9)
Plenumsinnleiing 6: Bjørn K. Haugland, konserndirektør for bærekraft i DNV-GL (presentasjon, PDF)
Plenumsinnleiing 7: Alvhild Hedstein, direktør i Norsk institutt for bioøkonomi (presentasjon, PDF)

Samtale, ordstyrer Rebekka Borsch

17:20 Grønn vekst i den lokale valkampen (LM-9)

Runar Bålsrud, ordførar i Hurdal (presentasjon, PDF)
Guri Melby, byråd for miljø og samferdsel i Oslo (presentasjon, PDF)
Iver Nordseth, tidl ordførar i Smøla og leiar av Landssamanslutninga av norske vindkraftkommunar (presentasjon, PDF)
Solveig Schytz, leiar av hovudutval for plan, næring og miljø i Akershus (presentasjon, PDF)

18:00 Landsmøteforhandlingane vert avslutta

20:00 Festmiddag

SØNDAG 12. APRIL

09:00 Politiske fråsegner (LM-10)
Plenumsdebatt og vedtak

10:30 Landsmøtetema 2015: Grønn vekst (LM-9)
Plenumsinnleiing 8: Agnes Tvinnereim, daglig leder Bærekraftige Liv Landås

11:00 Landsmøtetema 2015: Grønn vekst (LM-9)
Plenumsdebatt og vedtak

12:30 Kaffipause / utsjekking

13:00 Vedtekter (LM-8)

13:20 Årsmelding 2014 (LM-5)

Rekneskap 2014 (LM-6)

Kontingent 2016 (LM-7)

Innkomne saker (LM-11)

Tema for LM 2016 (LM-12)

13:50 Avslutning

14:00 Lunsj og heimreise.