Venstres Landsmøte 2015

Venstre gjennomførte sitt Landsmøte 2015 på Clarion Hotel The Edge i Tromsø 10.-12. april. “Grønn vekst er løsningen. Det er den eneste farbare vei”, sa Venstres leder Trine Skei Grande da hun åpnet Venstres landsmøte.

Her finner du alt fra landsmøtet i Tromsø 11.-13. april: Under finner du vedtatte uttalelser inkludert hoved-uttalelsen “Venstres vei til grønn vekst”.

På Venstres bildestrøm fra landsmøtet (Flickr) finner du også bilder fra vårt landsmøtefotograf Jo Straube.

Praktisk informasjon

For Landsmøtet 2015 gjeld følgjande datoar og fristar:
27. februar: Frist for å sende inn framlegg til landsmøtesaker, inkludert framlegg til vedtektsendringar
2. mars: Frist for innspel til sak om Grøn vekst (skal sendast [email protected])
14. og 15. mars: Landsstyret handsamar framlegg til landsmøtesaker
Ca 16. mars: Første møtebok vert sendt til delegatane
20. mars: Frist for å sende inn forslag til politiske fråsegner
Ca 25. mars: Andre møtebok inkludert forslag til politiske fråsegner vert sendt til delegatane

Saker som vert meldt etter desse fristane kan handsamast berre dersom landsmøtet vedtek dette med 2/3 fleirtal.