Smittevern på landsmøtet 2021

Koronavirus

Under finner du en del praktisk informasjon om hvordan vi ber deg bidra til å ivareta smittevern på Venstres landsmøte. Smittevernet blir bare så god som deltakerne gjør det og er vårt alles felles ansvar.

Ta hensyn og vær varsom. Under finner du retningslinjer for hvordan du skal forholde deg dersom du er i karantene, settes i karantene, har symptomer eller utvikler symptomer mm. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål!

Praktisk info om smittevern til deltakere på Venstres landsmøte 2021

 • På landsmøtet må vi holde fysisk avstand og ha god hygiene for at vi skal kunne være sammen. Vi kan ikke ha fysisk kontakt, som klemming, håndhilsning eller annet mellom mennesker som ikke deler husstand. Spar klemmen til neste gang dere treffes og gjør heller ekstra stas på hverandre med varme ord.
 • Når du kommer gå rett inn i salen og finn din plass. Du vil få tilsend kart i forkant slik at du vet hvor plassen din er. På plassen din finner du delegatskilt, nøkkelkort til ditt hotellrom og møtebok mm. Bli på plassen din om mulig. Vi må forsøke å unngå sammenstimling og kø.
 • Vi kan snakke sammen, men ta forhåndsregler spesielt utenfor delegasjonen. De vi snakker med i mer enn 15 min og på mindre enn 2m avstand er nærkontakter. Det vil hjelpe eventuell smittesporing om du vet hvem dette er og begrenser hvor mange det er.
 • Hent deg pausemat, kaffe og vann og benytt toalett når du har behov for det, også underveis i debattene. Møtelederne annonserer votering litt i forkant for at alle skal være tilstede ved votering.
 • Møtelederne tar hensyn til at ting tar mer tid når vi skal holde avstand og god hygiene underveis. Ta hensyn du også.
 • Vi holder 2m avstand i salen mellom plassene.
 • Vi sitter delegasjonsvis i salen
 • Vi spiser delegasjonsvis både til frokost og middag. Det holdes 1m avstand mellom deltakerne under måltidene og 2m avstand mellom bordene. Lunsj serveres i møtesalen.
 • Holde avstand, gjerne 2m, og ha god hygiene gjennom landsmøtet, konkret ber vi deg:

• Vask hendene hver gang du går inn i landsmøtesalen og hver gang du forlater den.

• Vask hendene før du spiser

• Vask mobil og datamaskin når du pakker dette opp på plassen din lørdag. Vask andre gjenstander du har med også.

• Ta deg ren ny kopp hver gang du henter kaffe – glass til vann, sett skitne ting i ryddesonene for dette.

• Unngå trengsel og ta tid. Møtelederne tar hensyn til at alle skal få tid til å sette seg før voteringer.

 • Sitt delegasjonsvis under middagen lørdag.
 • Dersom du skal snakke med andre utenfor delegasjonen under landsmøtet – hold avstand, gjerne 2 m, fordi mindre enn 2m avstand i mer enn 15 min regnes som en nærkontakt. Vis hensyn!
 • Skriv ned navn på dine nærkontakter (under 2m avstand i mer enn 15min) for å lette evt smittesporing etter landsmøtet. Du kan evt ta bilde for å ha en logg på din telefon. Dette kan slettes 14 dager etter landsmøtet. Smittesporing gjennomføres av helsemyndighetene i kommunen (-e) der man er hjemmehørende. Venstre vil ikke be deg om navneliste med mindre det er behov for liste til smittesporing.
 • Det vil være en egen kohort med pressefolk på landsmøtet. Vi kan ikke ha fysisk kontakt mellom de to kohortene. Det lages en intervjusone hvor det er ekstra strenge regler rundt avstand og hygiene. Dersom du vil ha kontakt med pressen kan dette organiseres gjennom infoteam eller på telefon.

Retningslinjer for smittevern Venstres landsmøte 2021

 • For å være delegat til Venstres landsmøte må du være tilstede i salen under konstituering.
 • Hold deg hjemme dersom du har symptomer på covid-19.
 • Dersom du utvikler symptomer på Covid-19 underveis i landsmøtet må du umiddelbart melde fra til Morten A. Hagen ([email protected] tel: 92031468) i Venstres Hovedorganisasjon og gå i karantene på hotellrommet ditt. Du kan ikke gå ut igjen i landsmøtet og vil få dine måltider servert på rommet. Følg helsemyndighetene sine retningslinjer for reise og når du kan gå ut av karantene. Du kan følge landsmøteforhandlingene via stream og annen elektronisk kontakt med deltakerne. Vi vil legge tilrette for at du kan stemme, men det kan bli praktisk vanskelig å delta i debattene. Dersom du er på valg vil vi sørge for at du får presentert deg for landsmøtedelegatene.
 • Dersom du er i karantene kan du ikke reise på landsmøtet.
 • Dersom du står i fare for å havne i karantene vil vi be deg vurdere å sende vara i steden. Dersom du får melding om at du må i karantene mens du er på landsmøtet må du umiddelbart sette deg i karantene på ditt hotellrom og melde fra til Morten A. Hagen ([email protected] tel: 92031468) i Venstres Hovedorganisasjon. Du kan følge landsmøteforhandlingene via stream og annen elektronisk kontakt med deltakerne. Vi vil legge tilrette for at du kan stemme. Vi vil legge tilrette for at du kan stemme, men det kan bli praktisk vanskelig å delta i debattene. Dersom du er på valg vil vi sørge for at du får presentert deg for landsmøtedelegatene. Følg helsemyndighetene sine retningslinjer for reise og lengde på karantene.
 • Dersom du har testet positivt på Covid-19 og ikke er frisk enda skal du ikke delta på Landsmøtet. Følg helsemyndighetene sine retningslinjer.
 • Dersom du tester positivt på Covid-19 underveis i landsmøtet skal du umiddelbart i karantene på ditt hotellrom og Morten A. Hagen ([email protected] tel: 92031468) i Venstres Hovedorganisasjon varsles. Du kan følge landsmøteforhandlingene via stream og annen elektronisk kontakt med deltakerne. Vi vil legge tilrette for at du kan stemme, men det kan bli praktisk vanskelig å delta i debattene. Dersom du er på valg vil vi sørge for at du får presentert deg for landsmøtedelegatene. Alle dine nærkontakter må varsles for å kunne gå i karantene. Det er vanligvis kommuneoverlegen i kommunen du er hjemmehørende som er ansvarlig for smittesporing.
 • Dersom du tester positivt på Covid-19 inntil 11 dager etter landsmøtet, ber vi det varsle Morten A. Hagen ([email protected] tel: 92031468) i Venstres Hovedorganisasjon. Alle dine nærkontakter også fra landsmøtet må varsles. Det er vanligvis kommuneoverlegen i kommunen du er hjemmehørende som er ansvarlig for smittesporing. Venstre vil bistå med smittesporingen fra landsmøtet hvis vi blir bedt om det og har navneliste og kontaktinformasjon til alle som er tilstede. Er det under 10 dager siden landsmøtet vil dine nærkontakter fra landsmøtet måtte gå i karantene.
 • Dersom noen i din husstand er i karantene når landsmøtet skal avholdes ber vi deg vurdere om du bør blir hjemme og sender vara i ditt sted.