Vedtak fra Venstres landsmøte 2021

Her blir vedtatt politikk fra Venstres landsmøte 2021 publisert fortløpende

Politisk uttalelse: Et grønt, raust og moderne Norge

Et grønt, raust og moderne Norge

Stortingsvalgprogrammet 2021-2025

Oppdateres fortløpende. Lenkene blir aktive etter hvert som behandlingen av kapitlene blir ferdig behandlet. Tekstene er ikke korrekturlest, så feil kan forekomme. Ta gjerne kontakt om du ser noe du mener ikke stemmer!

Merk: Det gjort noen redaksjonelle justeringer. For eksempel i kapittel to, i delkaptittelet Grønn og rettferdig skatte- og boligpolitikk. Der er blant annet avsnittet om skatt på grunnrente lagt inn før overskriften om boligpolitikk istedenfor i slutten av delkapittelet, fordi det naturlig hører mer hjemme der. Alt politisk meningsinnhold er bevart.

Innledning: Frihet og muligheter for alle

Kapittel 1: Hvordan løser vi klimakrisen?

Kapittel 2: Hvordan skaper vi framtidens grønne arbeidsplasser?

Kapittel 3: Hvordan ruster vi oss for framtiden?

Kapittel 4: Hvordan sikrer vi alle muligheten til å leve trygge liv?

Kapittel 5: Hvordan gir vi alle friheten til å delta i samfunnet?

Kapittel 6: Hvordan sikrer vi personvernet vårt i en digital hverdag?

Kapittel 7: Hvordan sikrer vi velferdssamfunnet for fremtiden?

Kapittel 8: Hvordan løser vi internasjonale utfordringer sammen?

Stortingsvalgprogrammet

Stortingsvalgprogrammet til Venstre vedtas av landsmøtet og er vår kontrakt med velgerne. Programmet slår fast hvilken politikk vi går til valg på. For kommende stortingsperiode har Venstre et betydelig kortere program enn vi har hatt til de siste valgene. Årsaken til dette er at vi vil at våre prioriteringer skal bli tydeligere og at programmet skal være enklere å sette seg inn i.

I tillegg til Stortingsvalgprogrammet vedtar landsmøtet politiske uttalelser. Mellom landsmøtene vedtar landsstyret også politiske uttalelser. Alt dette er å betrakte som Venstres politikk.