Innspill til programkomiteen

Hjelp programkomiteen som har hovedansvaret for arbeidet med å lage utkast til Venstres nye politikk og program.

Programkomiteen ønsker å invitere til en åpen og inkluderende dialog med hele partiorganisasjonen og andre samfunnsaktører.

Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2021-2025 blir vedtatt endelig av Venstres landsmøte våren 2021.

Send inn dine innspill i skjemaet under

[wufoo username=”venstre” formhash=”s4frpit01dtbsq” autoresize=”true” height=”1136″ header=”show” ssl=”true”]