Til innhold

Angelika Pietrzak-Rusinek

Jeg ønsker at Fredrikstad skal være en by hvor alle finner sin plass, et godt sted å leve. Jeg skal jobbe for at barna og ungdommene våre blir ivaretatt og har mulighet til å vokse opp i en trygg by som gir muligheter for alle uansett sosialstatus og bakgrunn.

Hvem er Angelika?

Jeg er opprinnelig fra Polen, flyttet til Norge i 2008, og siden da har jeg bodd i Fredrikstad. Jeg bor nå på Rolvsøy sammen med min flotte familie og en liten hund, Lili. Jeg engasjerte meg i Venstre høsten 2022 fordi jeg mener Venstre har den beste familie- og skolepolitikken, jobber for en grønn fremtid, og er et parti for alle, uansett kjønnsidentitet, nasjonalitet, religion eller kulturell bakgrunn.

Jeg har master i statsvitenskap fra Universitet i Szczecin, og en del tilleggsutdanninger. Til daglig jobber jeg som rådgiver ved NAV Sarpsborg, men på fritiden er jeg aktiv i lokalsamfunnet. Jeg er opptatt av frivillig arbeid, inkludering i arbeidslivet og av barn og unges oppvekst. I tillegg til min jobb på NAV Sarpsborg er jeg leder for Rådgivende mangfolds- og inkluderingsutvalg i Fredrikstad kommune. I utvalget jobber vi med problematikk knyttet til framvekst av antidemokratiske organisasjoner som truer ytringsfrihet, mangfold og toleranse. Jeg er også nestleder for Polsk forening i Østfold. I foreningen jobber vi blant annet med integrering og aktivisering av polske kvinner til å komme ut i arbeidslivet, integrering av polske innvandrere gjennom famille arrangementer, samt promotering av polsk kultur, tradisjoner og forebygge fordommer.

Mine hjertesaker

  • Skole og oppvekst
  • Frihet og muligheter for alle
  • Grønn fremtid