Til innhold

Anne-Lise Bergenheim

Anne-Lise Bergenheim er Venstres 2. Kandidat til Frogner Bydelsutvalg.

Anne-Lise Bergenheim er nestleder i Frogner bydelsutvalg og medlem av Miljø- og byutviklingskomiteen. Anne-Lise Bergenheim har lang politisk erfaring gjennom ulike verv som Venstrepolitiker blant annet som medlem av Oslo bystyre.

I bydel Frogner har byutvikling og miljø vært hennes politiske innsatsområder de siste fire årene. Som lokalpolitiker jobber hun for at Frogner skal beholde sitt særpreg og være en vakker og levende bydel for alle som bor her.

Hjertesaker:

  • Sette folk først! Sørge for medvirkning og lokal forankring i saker som påvirker folks liv
  • Bremse fortetningspresset og skjerme viktige grønne lunger
  • Gi prioritet kollektivtransporten og gjøre sykkelen til endel av byutviklingen
  • Ta gatene våre tilbake så barn og voksne kan ferdes trygt og bruke byrommene. Vår bydel skal ikke kveles av trafikk og helsefarlig luft.