Til innhold

Annika Brandal

Annika Brandal

Venstre vil jobbe for at Hareid kommune skal bli bukommune #1 på Søre Sunnmøre!

Gift, 38 år gamal. Er oppvaksen i Brandal og på Bigset, bur i Brandal.

Jobbar som kulturkonsulent i Ulstein kommune. Vart valt inn i kommunestyret som 21-åring.

Er også aktiv i frivillig arbeid, og er mellom anna leiar for Brandal Vel og ansvarleg for Brandalsdagane.

Er glad i dyr, og har vore aktiv i ridemiljøet i mange år.

Eg vil jobbe for:

  • Eit godt tilbod for ungdomen, med tilsett ungdomsarbeidar.
  • Førebyggande tiltak innan rus og psykiatri.
  • Støtte opp om det viktige arbeidet som frivillige organisasjonar legg ned i Hareid.
  • Tilgjengelege og attraktive tomter i alle krinsar.
  • Legge til rette for allsidige aktivitetar for born og unge i alle krinsar.
  • Sikre at kommunen leverer tenester av høg kvalitet til alle som bur i Hareid.