Til innhold

Astrid Dale

Portrett av Astrid Dale

Astrid Dale er Venstres 4. varamedlem til kommunestyre i Bjørnafjorden kommune for perioden 2023-2027.

Hun brenner ekstra for disse sakene:

🌁 Nei til Hordfast med bru over Bjørnafjorden
💰 Nei til eigedomsskatt
🏡 Esso-stasjon bør flyttast – lagast grøn lunge langs sjølinja.
🚸 Betre og tryggare vegar i heile kommunen. F.eks Betre veg til
Øyane – særleg strekningen Lepsøy – Inka.
📖 Betre økonomi i skulane. Elevane er vår framtid.