Til innhold

Berit Woie-Berg

Berit Woie Berg er pensjonist og utdannet lærer.

Hun har bak seg karriere bestående av 16 år som lærer, 15 år som leder av Kvinneuniversitetet Nord inkludert etableringsprosjektet, 13 år som Nav-leder i Steigen – inkludert etablering.

Berit har lang erfaring fra Steigen-politikken. Hun har vært ordfører i 4 år, varaordfører og opposisjonsleder. Etter en pause fra politikken i perioden som Nav-leder er hun nå tilbake med et brennende engasjement for Steigen, og med en sterk tro på Wibeke som den rette kvinnen til å bekle ordførerkjede de neste 4 årene.

I kommunepolitikken er jeg opptatt av mulighetene for alle uansett hva de har med seg i bagasjen, både de som sliter og de som lykkes, de eldre og de unge, de som har falt utenfor og de som reiser seg, de som kommer fra andre land og de som kommer fra andre steder, de som har bodd her hele livet og de som et kommet tilbake.

Dette gjelder både i forhold til utdanning, jobb, nabolag, trivsel, kultur og sosiale møteplasser. God Inkludering og integrering av alle som bosetter seg i kommunen er gull verdt kombinert med å ivareta natur og bygge ut god samferdsel og nett.

Kulturkommunen Steigen må få et synlig kulturkontor som fremmer kompetanse, utvikling og samarbeid innenfor kulturfeltet. Både  forvaltning av historien og kulturminner, utvikle og følge opp planer som skaper utvikling, registrere og samarbeide om verdier som tidligere generasjoner har overgitt oss, samt  synliggjøre de  mange som er aktive innen musikk, drama, kor, bildekunst, litteratur, historieformidling,  og bidra til økt kompetanse, læring, kulturutveksling og opplevelser, samt fremme godt samarbeid og koordinering av aktivitet og kunnskap.